Personale

Personale i kirken

Personale i kirken er en side Kirkeministeriet har udviklet og samlet de vigtig information om løn, ansættelse, arbejdsmiljø og uddannelse på denne side.

Informationerne kommer bl.a. fra de tidligere udgaver af www.kirkeuddannelse.dk  og www.folkekirkenspersonale.dk .

Fra siden er der i øvrigt let adgang til ministeriets andre sider: altomkirkegaarde.dk  og tilgaengelighed.km.dk .

Folkekirkenspersonale.dk er rettet mod både arbejdstagersiden og arbejdsgiversiden, d.v.s. mod både ansatte, faglige organisationer, menighedsråd, kontaktpersoner og stifter.

På hjemmesiden kan man også læse om

Personale og kirkens medarbejdere

Graver Anita Jensen
Personale. Varmestyring i kirken sker med en app, som graver Anita Jensen har på sin telefon

KIRKENS MEDARBEJDERE ER BÅDE FRIVILLIGE UDEN LØN OG ANSAT KIRKE PERSONALE MED LØN. PERSONALEGRUPPER I KIRKEN ER PRÆSTER, PROVSTER OG BISKOPPER. KIRKEGÅRDSPERSONALE MED GRAVERE, KIRKEGÅRDSLEDERE OG GRAVERMEDHJÆLPERE. KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDERE (TIDLIGERE SOGNEMEDHJÆLPER) HAR MANGE OPGAVER MENNESKER OG AKTIVITETER. KORDEGNE OPDATERER DEN ELEKTRONISKE KIRKEBOG MED DÅB, KIRKELIGE VIELSER OG BEGRAVELSER. KIRKEMUSIKERE ER ORGANISTER, KIRKESANGERE OG KIRKEKOR. KIRKETJENERE ER PEDEL OG VÆRT I KIRKERNE.

Faglige organisationer

SE information om FAGLIGE ORGANISATIONEr på Kirkepartner

ANSÆTTELSE AF MEDARBEJDERE, KIRKEBETJENING, GRAVER, KIRKEGÅRDSLEDER, ORGANIST, KIRKESANGER, KIRKETJENER, KORDEGN, KIRKE OG KULTURMEDARBEJDER M.FL.  MENIGHEDSRÅDET HAR ARBEJDSGIVER ANSVAR.

Menighedsråd og medarbejdere

Personaleledelse

Forsikring

Ny Personalevejledning for menighedsråd

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *