Missions Afrika medlem

Mission Afrika medlem
Mission Afrika medlem

Mission Afrika medlem

Mission Afrika missionsselskabet informerer om at være medlem, fordi SKAT kræver, at en organisation som vores skal have mindst 300 betalende personlige medlemmer for at være fradragsberettiget.

Hvad får man ud af at være medlem af Mission Afrika?

Som medlem af Mission Afrika er man med i et stort fællesskab, der arbejder for at udbrede den kristne tro og bekæmpe fattigdom i nogle af verdens fattigste lande. Et medlemskab giver dig desuden stemmeret på Mission Afrikas årlige repræsentantskabsmøde, så du kan være med til at tegne organisationens fremtid.

Her kan du læse mere :

Mission Afrika medlem

Her kan man læse mere om Mission Afrika medlemsskab i Mission Afrikas love