Konfirmandaften med dans, kunst, lignelser og løb


Det er bare ét af de etiske dilemmaer, som 400 konfirmander bliver præsenteret for en søndag aften i januar, hvor 11 præster er gået sammen om at give alle deres konfirmander en uforglemmelig og anderledes oplevelse under temaet ”Hvad er et menneske.” 

Det første arrangement blev holdt søndag den 11. januar, og det andet arrangement holdes søndag den 18. januar.

De unge mødes i Dyrup Kirke midt på eftermiddagen og starter med et aktivitetsløb, hvor de får grundigt kendskab til tre lignelser, nemlig Den fortabte søn, De betroede talenter og Huset på klippe- og sandgrund.  

På fast og skrøbelig grund
Kathrine Gørup Christiansen, som er sognepræst i Ravnebjerg, Ubberud og Korup, stod i søndags for at snakke med konfirmanderne om lignelsen om huset på klippe- og sandgrund. 

”Konfirmanderne lyttede intenst til genfortællingen af lignelsen, og de kom med egne bemærkninger til, hvornår man i livet føler sig på henholdsvis fast og skrøbelig grund. De fortalte om usikkerhed ved skoleskifte, ved skilsmisse og ved prøver i skolen, og om hvordan tæppet rives væk under én ved dødsfald i familien,” fortæller hun.  

Konfirmanderne var heller ikke i tvivl om, hvad der giver dem et fast fundament. Det gør familie og venner. 

Unfair konkurrence
Undervejs i løbet bringes konfirmanderne i situationer, der kan være øjenåbnende men også udfordrende og spændende.

”Forhåbentlig får opgaverne konfirmanderne til at reflektere over lignelsernes pointer. Pointer der åbne for fortolkning – og derfor er konfirmandernes mange gode tanker spændende at lægge øre til,” siger Kathrine Gørup Christiansen.

Eksempelvis skal konfirmanderne ud i en unfair konkurrence, hvor det viser sig at både taber-og vinderhold modtager præmien, og der skal reflekteres over begreber som magt, tilgivelse og barmhjertighed. Der skal helt enkelt diskuteres menneske og Gud på mange planer!

Én af posterne i løbet er et talekor. Her samles de tre lignelser på en ny måde gennem rytme, rim og bevægelse. 

Kroppen skal i sving
Efter løbet skal kroppen i sving. Nogle dygtige dansere kommer og får gang i de 14-åriges lemmer! Den står på zumba. Det kan være lidt grænseoverskridende at skulle hoppe rundt på et halgulv med andre konfirmander, man slet ikke kender. Men det hører til alderen – og de to danseinstruktører er dygtige og smittende. Så erfaringen siger, at konfirmanderne efter nogle minutter er friske og med på gulvet. Høj musik og tempo giver appetit.

Efter en bid mad kommer kunstneren Carsten Auerbach fra Faaborg. Han kan med sit gode humør og mange idéer få fantasiløse hoveder i spil! Med en blanding af alvor, leg og tankevækkende ræsonnementer, trylles der kunst frem – i år både af ler og papir! 
Og når det hele samles i kirkerummet til den afsluttende gudstjeneste, hvor ungdomspræsten opsummerer dagen og samler trådene, så går dagen op i en højere enhed.

Det var en flok trætte konfirmander, der i søndags sad på bænkene til den afsluttende gudstjeneste efter en intens dag med få pauser. Løb, Zumba, kunstprojekt og det at være mange sammen i flere timer –  det kræver sin konfirmand. Til lyden af toner fra Tidsrejsen og Nephews ”Hjertestarter” kunne dagens mange indtryk bundfælde sig. 

”Nu skal vi præster samle op på alle indtrykkene ude i konfirmandstuerne. Her fortsætter vi den evigt spændende samtale om: hvad er et menneske?”, siger Kathrine Gørup Christiansen.   

De frivillige hjælpere
”Uden et hav af frivillige ville disse 2 dage ikke kunne lade sig gøre,” understreger præsten. 

”Én sagde til mig, at hun meldte sig under fanerne, fordi det var så livsbekræftende at være med til at kunne få et sådant arrangement til at lade sig gøre. Så dagen er ikke kun for konfirmanderne – vi andre henter også megen energi i at gøre det i fællesskab,” siger hun.

De deltagene konfirmander er fra Tornbjerg, Hjallese, Stige, Lumby, Sanderum, Dyrup, Bellinge og Ravnebjerg/Ubberud sogne.

http://www.fyensstift.dk/ – Seneste nyt