Hør hvad kirkeministeren siger om konfirmationsundervisningen

Ikke mindre end 74 procent af landets præster oplyser, at konfirmationsforberedelsen har ændret sig fra sidste skoleår som direkte konsekvens af skolereformen. Det fortalte kirkeminister Marianne Jelved i et åbent samråd med folketingets kirkeudvalg den 14. januar.

Se og hør hele samrådet på video – klik her 

Da den nye folkeskolereform blev vedtaget, var det de færreste politikere, der tænkte på, at den ville få markante følger for konfirmandundervisningen. Men det fik den, og det var baggrunden for at folketingets kirkeudvalg havde kaldt kirkeministeren og undervisningsministeren i åbent samråd.

Kirkeminister Marianne Jelved citerede på samrådet dugfriske tal fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV), som er i gang med en landsdækkende undersøgelse om skolereformens indvirkning på konfirmandforberedelsens tidmæssige placering rundt omkring i sognene. 

Kirkeministeren oplyste at:

  • 20 procent af præsterne i svarer, at den generelle tendens i pastoratet går fra at være undervisning inden for skoletiden til at være uden for skoletiden (skoletiden er fra 8 til 16)
  • 54 procent af præsterne svarer, at den generelle tendens er, at ændringerne er gået fra at være morgentimer til at være eftermiddagstimer inden for skoletiden
  • 18 procent svarer, at den generelle tendens er, at den ugentlige undervisning fordelt jævnt hen over året er blevet til hele dage i skoletiden.

FUVs undersøgelse forventes offentliggjort i sin helhed omkring den 1. februar 2015.

Biskop Tine Lindhardt ser frem til at se hele undersøgelsen og evaluere erfaringerne fra det første år med folkeskolereformen.

”Rigtig mange unge mennesker ønsker at blive konfirmeret, og vi skal ikke gøre det vanskeligt for dem, at få deres konfirmationsforberedelse,” siger hun.

http://www.fyensstift.dk/ – Seneste nyt