Klima film med optimisme – til inspiration


Klima film med optimisme –  til inspiration

Kategori: Grøn Kirke

Filmen “I Morgen” vil fungere fremragende som indslag i en workshop eller som oplæg til en inspirationsdag. Brugt i en sognegård eller lignende sted vil den især i sammenhæng med årets reformationsjubilæum kunne ses som eksempler på mennesker, som tager magten tilbage over den livsverden, som Gud har givet os at elske, forvalte og give uskadt videre til fremtidens generationer. Filmanmeldelse af Martin Ishøy

God energi! Det stråler ud af denne film. Man bliver glad af at se den og også inspireret til selv at engagere sig. Grundlæggende er det en film om engagerede mennesker i mange lande, som hver på deres måde er gået i gang med selv at gøre noget konstruktivt og meningsfuldt, som bidrager til at omstille samfundet i bæredygtig retning.

Vi må selv i gang
Vores adfærd som individer og samfund er klima- og miljøkrisernes årsag. Derfor siger det sig selv, at vores adfærd også er nøglen til at overkomme disse kriser. Som en midaldrende kvinde fra en søvnig, britisk provinsby udtrykker det i filmen: Nu havde hun hørt de forfærdende fremtidsudsigter så mange gange, men ingenting syntes at ske. Derfor startede hun og veninden et lokalt selskab, som producerede deres egne fødevarer lokalt. I begyndelsen var byrådet noget forbeholdne, men i dag er det en kæmpe og ikke mindst opmuntrende succes i hele kommunen – og med myndighedernes ubetingede og taknemmelige opbakning, som borgmesteren understreger.

Bevæggrunden er dyster, men filmen opmuntrende og inspirerende
Engagerede mennesker med god energi er det også, som står bag filmen. Samme bevæggrund som satte kvinden fra den søvnige, britiske provinsby i gang, fik i 2012 en gruppe venner et sted i Frankrig til at sætte sig for at lave denne film om almindelige mennesker, der har taget arbejdshandskerne på for at bidrage til en mere bæredygtig fremtid lokalt og globalt. Katastroferne, som klimaforandringerne stiller i udsigt, omtales kun kort indledningsvis samt en enkelt gang senere, og fungerer ellers kun som den uudtalte forudsætning for alle de opmuntrende og inspirerende initiativer, som dokumenteres.

Ambitiøs film
Filmen er relativt lang, 118 minutter. Det skyldes, at den udover at være opmuntrende også er ambitiøs – i den forstand at den ikke nøjes med at pege på gode folkelige initiativer, der modsætter sig den ødelæggende, neoliberalistiske business-as-usual. Ikke at vi lades i tvivl om dette onde, men filmen når rundt om en række af de faktorer, som er essentielle hvis en grøn bæredygtig omstilling skal lykkes. Filmen har kapitler, som hedder: Landbrug (også inde i byerne) Energi, Økonomi, Demokrati og Uddannelse. Hele den samfundsmæssige horisont er tænkt med, og sagligt set kunne filmen være meget længere, men praktisk jo ikke. Afgørende er der opmuntring at hente i alle kapitlerne.

Gode eksempler fra hele verden
Vi bliver taget med fra urban gardening i kriseramte Detroit til fantastisk frugtbar permakultur i Normandiet, fra energi-forbilledlige København til imponerende affaldsgenanvendelse i San Francisco, fra bæredygtig fødevareproduktion og folkesundehed i Calderdale Distrikt over lokal økonomi med eget pengesystem i flere britiske byer og letforståelig økonomisnak fra bl.a. Schweiz (hvor der i 80 år har eksisteret en alternativ økonomi til schweizerfranc) til besøg på en fransk bæredygtig konvolutfabrik med noget der minder om cradle-to-cradle-tankegang.

Det lykkes i fællesskab
En vigtig lære fra filmen (finder denne anmelder) er erkendelsen af, at den grønne omstilling ikke er et idealistisk individualistprojekt, men noget som kun kan lykkes i fællesskab, dér hvor vi faktisk lever og gør en forskel. Det er i høj grad i vores arbejdsliv, det som Martin Luther for 500 år siden kaldte vores ”status oekonomicus”, dér hvor vi skaffer mad på bordet og et trygt og varmt hjem. Vi skal helt sikkert købe økologisk og sortere vores affald, men frem for noget skal vi ændre rammebetingelserne for køb og salg samt for produktion af forbrugsvarer og energi. Vi skal rykke ved, hvad der giver mening.

Det ved folkene bag filmen, og derfor slutter de af med et kapitel om uddannelse. Det er noget af det sværeste, og kapitlet kan virke lidt tyndt. Men fra et dansk perspektiv er det frydefuldt at se besøget i Finland, hvor de har verdens bedste folkeskole, også set i Pisaperspektiv. Hvorfor? Fordi finnerne tager alvorligt, at deres børn er deres fremtid, og derfor arbejder målrettet på at få hele mennesker ud af børnene – ved at arbejde med de mange intelligenser, ved at have universitetsuddannede skolelærere og små klassekvotienter, og frem for alt ved ikke at teste børnene i tide og utide. Findland bruger slet ikke nationale tests eller karaktersammenligning mellem skolerne. Som en skoleleder udtaler; de bruger tiden på undervisning, ikke på tests. Derfor har de verdens bedste folkeskole, tilmed med væsentligt færre undervisningstimer end eksempelvis i Frankrig!

En medvirkende årsag til, at filmen er så god at se, er selve formidlingen. Der er en meget fin og velafmålt klipning og gennemgående æstetik samt megen dejlig musik, især mellem kapitlerne. Det hæver oplevelsen og satte i hvert fald undertegnede i rigtig godt humør.

God at bruge i kirken
Filmen vil fungere fremragende som indslag i en workshop eller som oplæg til en inspirationsdag. Religion endsige kirke indgår desværre overhovedet ikke i filmen. Men brugt i en sognegård eller lignende sted vil den især i sammenhæng med årets reformationsjubilæum kunne ses som eksempler på mennesker, som tager magten tilbage over den livsverden, som Gud har givet os at elske, forvalte og give uskadt videre til fremtidens generationer.

Anmeldt af Martin Ishøy

I Morgen: En klimaoptimistisk dokumentar af Cyril Dion & Melanie Laurent. Originaltitel Demain. Filmen kan købes på DVD ved at skrive til shop@41shadows.dk
Filmen kan også streames på Filmstriben www.filmstriben.dk, Blockbuster blockbuster.dk, og YouSee https://tv.youSee.dk.
Rettigheder til at vise filmen kan fås ved at kontakte Pernille Munk Skydsgaard på mail: ps(at)41shadows.dk.