Flygtninge – Henrik Stubkjær: Vi må stå sammen om at hjælpe flygtninge siger

Flygtninge – Henrik Stubkjær: Vi må stå sammen om at hjælpe flygtninge siger

Flygtninge – Henrik Stubkjær opfordrer til samarbejde

Henrik Stubkjær
Henrik Stubkjær : Stå sammen om at hjælpe flygtninge. Foto: Viborg Stift

Vi må samle kræfterne i kirke og myndigheder og sammen  finde nye veje til at hjælpe de mange flygtninge, som netop nu krydser Danmarks grænser, siger biskop over Viborg Stift, Henrik Stubkjær.

– Regeringen og myndighederne må prøve at samle kræfterne fra det civilsamfund, som kirken er en vigtig del af, så vi sammen kan sikre en værdig modtagelse af de mennesker, som er havnet i en ulykkelig situation, siger Henrik Stubkjær til www.folkekirken.dk.

SE OGSÅ: Sådan kan du hjælpe flygtningene

Kirken kan hjælpe lokalt

I kirkerne findes der allerede mange lokale tilbud, som hjælper flygtninge med at få en god start på tilværelsen i Danmark.

Mange sogne har lokale tilbud som eksempelvis uddeling af tøj og møbler, sprogundervisning, sociale tilbud som fællesspisning, sport, undervisning, mande- og kvindeklubber, men denne situation er ekstraordinær, og derfor skal også kirken tænke nyt, mener biskoppen.

– Også kirken må tage nye skridt i indsatsen. Vi må gøre os spilbare i samarbejdet med offentlige myndigheder og organisationer, som sidder med ansvaret i dag, siger han.

SE OGSÅ: Europas kirker opfordrer til mindegudstjeneste

Retorikken skal ændres

Folkekirken har store ressourcer i de mange frivillige, der er engageret i kirker landet over, og de ressourcer skal synliggøres, mener biskoppen.

– Vi har ikke været i denne situation før, så der er et potentiale i kirken, vi ikke har aktiveret endnu, men kirken er i høj grad klar til det, siger Henrik Stubkjær, der samtidig opfordrer til, at retorikken om flygtningene ændres.

– Vi må holde op med at tale om flygtningene som masser og horder og i stedet begynde at se på det enkelte menneske, som skal mødes med respekt og værdighed. Al snak om ragnarok er kun med til at øge frygten, slutter han.
– Nyheder

Henrik Stubkjær
Henrik Stubkjær

 

 

 

 

Biskop Elof Westergaard har skrevet en bøn, som hermed gives videre til os alle.


Barmhjertige Gud

Du er vores tilflugt og styrke,

altid en hjælp i nød og ulykke.

Vi beder for de mange, der er på flugt.

Deres øjne beretter om faldne byer og hjem i ruiner.

At de står her hos os, fortæller om huse langt væk,

som nu er tomme og forladte.

Enhver flygtning bærer på et savn,

og går en usikker fremtid i møde.

Gud hjælp os med at møde dem med venlighed.

Lad os sammen glæde os over,

at de er reddet ud af krigens vold.

Vær med vores politikere, politiet og alle, der har et ansvar for at tage hånd om den svære situation,

hvor så mange flygtninge krydser vores grænser.

Styrk dem i deres arbejde med at tage vare på vores land og at værne om den, som er svag.

Hjælp os, så vi ikke står stumme overfor verdens lidelse,

når den møder os i et andet menneske.

Dæmp vores fordomme, både mod de fremmede og mod dem, vi er uenige med.

Lad dit ansigt lyse over os, så vi får øjne til at se disse flygtninge som søstre og brødre

Gud, læg din hånd på os, så vi åbner vores hænder,

og hjælper flygtningene med at finde et hjem

til ulykken er drevet over.

Gud, du er vores tilflugt og styrke. Vær os alle nådig.