Fasten er vejen til påsken

Fasten er vejen til påsken

Fasten på fyrre dage indtil vi når påsken.

Fasten begynder Askeonsdag. Flere og flere steder – også i folkekirken – bliver den oldkirkelige tradition taget op igen efter at have været gået i glemmebogen i mange år.

Dalum Kloster
Fasten i Dalum Kloster

Den 5. marts var der andagt i Dalum Kloster i forbindelse med åbningen af Center for kristen spiritualitet. Ved gudstjenesten prædikede biskop Tine Lindhardt og ved afslutningen fik deltagerne malet et sort kors i panden. Det var aske fra sidste års palmegrene fra Palmesøndag, som var brændt til aske.

På hjemmesiden www.centerforkristenspiritualitet.dk kan man downloade en Fastebog, der hjælper alle interesserede i at vandre de 40 dage i en individuel åndelig retræte med daglig læsning, bøn og meditation.  Hver især kan man sidde rundt om i landet og deltage på egen hånd, men i bevidstheden om at indgå i et større landsdækkende fællesskab.

På hjemmesiden kan man udveksle tanker og erfaringer med de andre deltagere.

Fasten i fastebog

Fastebog til brug i de 40 dage har artikler skrevet af sognepræster på Fyn, tekster, bønner og musik af Mette Flensted. Fastebogen kan downloades gratis  fra hjemmesiden. 

Fasten er vejen til påsken

Centeret vandt ikke initiativprisen

Skriv et svar