Et løft til folkekirkens korarbejde


Folkekirkens Ungdomskor har med en fast bevilling fra Kirkeministeriet fået mulighed for at sikre og udvide den landsdækkende korkonsulentordning. En ordning, der giver korlederne mulighed for  vejledning, faglig sparring, mulighed for erfaringsudveksling, kurser og videreuddannelse. 

På Fyn er ca. 40 kor med i FUK.  Læs pressemeddelelse fra Folkekirkens Ungdomskor – klik her

Læs artikel om folkekirkens planteskole – klikher 
http://www.fyensstift.dk/ – Seneste nyt