Jan Lindhardt bisat


Det skete ved en højtidelighed forestået af hustruen, Fyns biskop Tine Lindhardt. Jan Lindhardt begraves på Assistens Kirkegård i København ved en efterfølgende privat højtidelighed.
"Hjertelig tak for blomster, hilsener og tilkendegivelser i forbindelse med Jans sygdom og død, og tak til alle der mødte op til bisættelsen. De mange hilsener har varmet hele familien", siger Tine Lindhardt.

Jan Lindhardt var biskop over Roskilde Stift fra 1997 og frem til sin pensionering i maj 2008.
http://www.fyensstift.dk/ – Seneste nyt