Massoud Fouroozandeh er indsat som præst for Church of Love


Det skete ved en gudstjeneste i menighedshuset ved Sankt Hans Kirke i Odense. 

Domprovst Henrik Wigh-Poulsen forstod indsættelsen, og i sin tale til valgmenigheden tog han udgangspunkt i Paulus’ første brev til Korintherne, hvor Paulus skriver, at de, der forkynder Kristus som herre, alle bygger på den grundvold, han har lagt. Domprovsten sagde:  

”Vi bygger på vores forskellige måder, og vi må hver især stå til ansvar for, hvordan vi bygger, men det er Gud, der dømmer. Vi skal ikke dømme hinanden.”  

” Vores trøst er så, at Guds dom er Kristi dom, og Kristi dom, ved vi, bærer tilgivelsen i sig, og alle vi, der hører ham til, vi kan forlade os på, at vi al vores forskellighed til trods, har hjemme hos ham, som levende forskellige sten på hans tempel.” 

”Så lad os nu med det håb og den trøst i hjertet, i enighed, kaste os over byggeriet og bygge løs, på forskellige måder men i ydmyghed og med én ånd, og den ånd skal ikke være ufredens. Lad os alle, som vi bedst kan, bygge på Kristi grundvold og lade det komme an på, hvad han gjorde for os og så glæde os over, at vi er så mange, der bygger med og gør det på så forskellige måder.” 

Læs hele indsættelsestalen – klik her  

Indsættelsen af Massoud Fouroozandeh er sidste led i den lange proces med at danne Danmarks første migrantvalgmenighed. Church of Love blev annerkendt som valgmenighed den 15. oktober 2014, og der var stiftende generalforsamling den 1. november 2014.  

”Ved den stiftende generalforsamling kom der 70 tilmeldinger til valgmenigheden, og der kommer stadig flere til, så vi har nu mellem 80 og 100 skrevet op,” fortæller Massoud Fouroozandeh, som understreger, at succeskriteriet er at forkynde evangeliet purt og rent til alle folkeslag – ikke et bestemt medlemstal.   

”Det er glædeligt, at Danmark har fået sin første migrantvalgmenighed, og jeg er berørt over at få lov til at være præst i menigheden. Jeg håber, at jeg med Guds nåde kan være i stand til at løfte opgaven,” siger Massoud Fouroozandeh, der også glæder sig over, at menigheden har mange frivillige, der giver en hånd med.  

Church of Love holder gudstjeneste hver søndag kl. 15 i menighedshuset ved Sankt Hans Kirke. 
http://www.fyensstift.dk/ – Seneste nyt