Dræning af kirkegårde

Dræning af kirkegårde

Dræning af kirkegårde og gravsteder efter oversvømmelser er en vigtig opgave for at bevare gravpladserne og undgå vandrelaterede problemer. Her er nogle overvejelser og mulige løsninger:

 1. Nedsivning og dræningssystemer:
 • Faskiner: Faskiner er underjordiske beholdere fyldt med sten eller grus, der hjælper med at lede vand væk fra overfladen og ned i jorden. De kan installeres på kirkegårde for at opsamle og nedsive overskydende regnvand.
 • Drænledninger: Drænledninger kan placeres under jorden for at opsamle og lede vand væk fra gravstederne. Disse dræn kan forbindes til afløbssystemer eller naturlige vandløb.
 1. Højstående grundvand og klimaændringer:
 • Nogle kirkegårde oplever udfordringer med højstående grundvand, især efter perioder med intens nedbør. Dette kan føre til oversvømmelser af gravsteder og urnenedsættelsesområder ⁶.
 • Klimaændringer kan forværre disse problemer, da hyppigere og mere intense regnskyl kan øge risikoen for oversvømmelser.
 1. Professionelle firmaer og eksperter:
 • Entreprenører og landskabsarkitekter: Firmaer med erfaring inden for dræning og landskabsdesign kan hjælpe med at evaluere situationen og implementere passende løsninger. Find landskabsarkitekter her
 • Kloak- og dræningsspecialister: Disse eksperter kan rådgive om specifikke dræningsmetoder og udføre installationen.
 • Kommunale myndigheder: Lokale myndigheder kan give vejledning og muligvis støtte til dræningsprojekter.

Eksempler på kirkegårde ramt af for meget vand

 1. Eksempler på kirkegårde ramt af for meget vand:
 • Roskilde Kirkegård i Danmark har oplevet udfordringer med vand i hullerne, hvor urner skal sættes ned. Dette har ført til forsinkelser i urnenedsættelser og begravelser ².
 • Andre kirkegårde i Danmark og verden over kan også have lignende problemer, især når grundvandet stiger eller efter kraftig nedbør.

Hvis du står over for disse udfordringer, anbefales det at kontakte lokale eksperter og myndigheder for at finde de bedste løsninger til at dræne kirkegårde og bevare gravstederne på en bæredygtig måde.

Kilder:

Samtale med Bing, 6.4.2024
(1) Højstående grundvand giver nu også problemer på kirkegårde. https://pro.ing.dk/watertech/note/hoejstaaende-grundvand-giver-nu-ogsaa-problemer-paa-kirkegaarde.
(2) Urner drukner i vand på danske kirkegårde | Vejret | DR. https://www.dr.dk/nyheder/vejret/urner-drukner-i-vand-paa-danske-kirkegaarde.
(3) Find gravsted. https://findgravsted.brandsoft.dk/bsk_app/bsk_pspfindgravsted.
(4) DK-gravsten – Danmarks gravsten – Alle fotograferede kirkegårde …. https://www.dk-gravsten.dk/viewpage.php?page_id=1.
(5) Få 3 tips: Hvis vand fra din nabos grund skaber oversvømmelse. https://www.bolius.dk/hvad-goer-du-hvis-vand-fra-naboens-grund-oversvoemmer-din-have-1034.
(6) Vandforgiftning: Derfor kan du dø af at drikke for meget vand. https://videnskab.dk/krop-sundhed/vandforgiftning-derfor-kan-du-doe-af-at-drikke-for-meget-vand/.
(7) Når kirkegårde skal til at være bæredygtige: »Der er jo konflikt …. https://www.information.dk/kultur/2020/09/naar-kirkegaarde-vaere-baeredygtige-konflikt-mellem-ukrudtet-rosen.

Fugt i kirken?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *