Kategori:Skimmelsvamp

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp og andre fugt- og skimmelproblemer er et stort problem for kirker og præstegårde. Fugten kan komme forskellige steder fra. Det er nødvendigt med eksperter for at kunne lokalisere og afhjælpe fugt- og skimmelproblemer.

Læs om Kirkeministeriets vejledning ved skimmelsvamp

Skimmelsvamp er et helbredsproblem

Fugt og skimmel er ikke kun et problem for bevaringsværdige bygninger det er også et alvorligt helbredsproblem. Det kan give gener og allergi og varig sygdom for præster, kirketjenere, organister og andre kirkelige medarbejdere.

Læs om skimmelsvamp i præstegård

Advanced Filters

More Categories