Grøn Kirke

Grøn Kirke – inspiration til klima- og miljøtiltag i kirkelivet

ADRESSE & KONTAKT


Adresse

Peter Bangs Vej 1 , indgang 5 Frederiksberg DK-2000

GPS

55.678911596175, 12.517330758204


ÅBNINGSTIDER

ER DET DIN SIDE?


Grøn Kirke giver inspiration til, hvordan kirker, menigheder, organisationer og enkeltpersoner kan sætte klima og miljø på dagsordenen1. Grøn Kirke har også arrangeret events om bæredygtighed og menneskets relation til naturen1. Himmelev kirkegård er blevet grøn, og der er 370 grønne kirker, 88 grønne kirkegårde, 17 grønne kirkelige organisationer og 4 grønne skoler med kristent værdigrundlag i Danmark1.

Formål
Gruppens formål er at styrke inspirere individer, menigheder, kirker og kirkelige organisationer til at indarbejde miljø og klima som en naturlig del af deres tænkning og praksis.

Når en kirke lever op til mindst 25 punkter og mindst to punkter i hver kategori, kan de blive registreret3.
Grøn Kirke samler og beskriver initiativer omkring miljø- og klimaudfordringerne, der blomstrer i dansk kirkeliv1.

Grøn Kirke arbejdsgruppen er en gruppe i Danske Kirkers Råd. Det er en økumenisk arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra flere forskellige kirkesamfund kirkelige organisationer i Danmark.

Grøn Kirke arbejdsgruppens arbejdsområder:

  • Kvalificere og kommunikere sammenhænge mellem teologi og miljø/klima
  • Fremme ordningen med et diplom
  • Udvikle liturgisk materiale med fokus på klima og miljø
  • Fremme Skabelsestiden
  • Synliggøre kirkers rolle og engagement i forhold til klima og miljø
  • Styrke internationalt kirkeligt samarbejde omkring klima og miljø
  • Informere om klimaforandringernes konsekvenser i andre dele af verden og særligt verdens fattigste, gennem f.eks. Kirkernes Klimastafet
  • Inspirere individer til at indarbejde miljø og klima i deres dagligdag
  • Inspirere til eller selv arrangere gudstjenester og andagter med fokus på klima og miljø
  • Udvikle ideer og materialer til brug for undervisning om grøn kristendom og forholdet mellem kirke og klima

Arbejdsform

Klima- og Miljøgruppen tager både initiativ til projekter og videreformidler allerede eksisterende tiltag i medlemskirker/-organisationer og henter inspiration fra andre lande. Desuden fungerer arbejdsgruppen som Danske Kirkers Råds kontakt til internationale organisationer som f.eks. Kirkernes Verdensråd, når det drejer sig om det kirkelige klima- og miljøarbejde.

Teologisk og etisk grundlag for arbejdsgruppen

Se, hvem der er medlem af arbejdsgruppen 

Se alle grønne kirker i alfabetisk liste og på Danmarkskort

Læs på kirker.dk blog om Grøn kirke

Video om ansvar for skaberværket

Spar energi i kirken

Grønne indkøb

Kirker bliver grønne

PRODUKTER & SERVICE

Økologisk

Affaldssortering

FSC hensyn til skov

Genbrug (recycling)

Verdensmål for bæredygtig udvikling

LED pærer mm

Energieffektiv

Bæredygtig kirkegård (biodiversitet)

Bæredygtigt alterbord

Vild skov

Giftfri

PLACERING PÅ KORT

KONTAKT OS

NEW SEARCH

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *