Årsberetning: Den røde tråd i al Mission Afrikas arbejde er Evangeliet

Fælles for alt arbejdet i Mission Afrika er viljen til at forkynde Evangeliet. Det var budskabet i Mission Afrikas årsberetning, der blev fremført på års- og repræsentantskabsmødet i Aarhus.


På et repræsentantskabsmøde kigger man både tilbage og fremad. Tilbage på alle de ting, der er sket. På de beslutninger, der er blevet taget. Og på de udfordringer, der er overkommet.

Men også fremad. For fremtiden er altid en usikker ting, og jo bedre forberedt, man er på den, des nemmere bliver det at takle de bump på vejen, som med sikkerhed vil opstå.

Mission Afrikas kunne den 10. september fejre års- og repræsentantskabsmøde med alt, hvad det indebærer af tilbageskuen og kiggen fremad. Med omkring 200 deltagere lagde Diakonhøjskolen i Højbjerg hus til et af de mere velbesøgte møder i nyere tid – og som det hører et årsmøde til, skulle der være en årsberetning.

I år blev den serveret som et potpourri af indslag fra forskellige grene af organisationen med masser af billeder og video.

Der er sket meget godt

Først indtog generalsekretær Peter Fischer-Nielsen podiet sammen med bestyrelsesformand Anne Mie Skak Johanson for at fortælle om, hvad der er sket i løbet af det år, der er gået i Mission Afrika.

”Meget godt har Mission Afrika fået lov til at være en del af i det forgange år, siden vi sidst var sammen her,” indledte Peter Fischer-Nielsen.

Temaet for dette årsmøde var KOM OG BÆR MED. Og det var ikke ment som et krav, forklarede generalsekretæren, men som en velsignelse og en berigende opgave.

”Det er en gave at få lov til at bære med på Guds mission. Det er en gave at få lov til at bære med som del af et arbejdende fællesskab. Det er en gave at få lov til at bære med lige netop der, hvor man har evnerne, kræfterne og mulighederne,” sagde Peter Fischer-Nielsen.

Mission Afrika handler om at bære med

At bære med er ikke bare en overskrift for årsmødet, men et gennemgående tema for hele Mission Afrikas arbejde. Frivillighed er en central del af 2020-visionen, som Mission Afrika vedtog i 2012, og i dag kommer den til udtryk i en række sammenhænge i organisationen:

I kredsarbejde, projektgrupper, i udvalgsarbejde, i genbrug og i kommunikation er frivillighed en nødvendighed for at arbejdet kan blive ved med at gå så godt, som det gør. Men vision 2020 handler også om uddannelse af præster og ledere, kapacitetsopbygning og projektudvikling og styrkelse af den kristne kirkes møde med muslimer.

”Det er disse mål, vi med vores partnere og i Danmark arbejder for at realisere i disse år, og i dag vil I få et glimt af, hvordan det skrider frem med målene,” sagde Anne Mie Skak, da hun overtog ordet fra generalsekretæren.

”Vi oplever, at det er gode mål, vi arbejder efter. Det betyder dog ikke, at der ikke er udfordringer i arbejdet. Verden forandrer sig, og vi må konstant overveje, hvordan vi driver mission på den rigtige måde i dag,” sagde hun og fortsatte:

”Vi kunne ønske os flere unge, flere frivillige, flere givere, flere menigheder, der bakker op. Udfordringerne må dog ikke lamme os eller splitte os. De må motivere os til i fællesskab at finde løsninger og veje frem.”

En kavalkade af engagement

Herfra blev ordet givet til en række af de personer og projekter, der udgør Mission Afrikas arbejde:

Genbrug gik først på og kunne blandt andet rose sig af et overskud på 10,2 millioner, og Hanne Fornitz, Mission Afrika Genbrugs udviklingskoordinator, førte de tilstedeværende igennem nogle af de begivenheder, der var fundet sted i Mission Afrikas 74 genbrugsbutikker.

Så fik de fem projektgrupper taletid: Sundhedsgruppen, Mali-gruppen, Pearls of the Street, der arbejder med gadebørn, Centralafrika-gruppen og Døveprojektgruppen. Alle med det til fælles, at de er drevet af frivillige, der samler penge ind og hjælper til i projekter forskellige steder i Afrika.

Og så gik frivilligmedarbejder Lilly Krarup på scenen for at præsentere noget af det arbejde, hun har lavet for at kortlægge de tilbageværende kredse, der siden Mission Afrikas start har bedt for missionsarbejdet og støttet økonomisk.

”I dag har vi 42 aktive kredse tilbage. Kredse der mødes regelmæssigt i løbet af året. Mange har brugt udtrykket “vi hænger i en tynd tråd,” eller “vi er jo kun en lille flok.” Men det jeg alligevel sidder tilbage med er en følelse af taknemmelighed over, at der er folk, der følger så trofast med,” sagde Lilly Krarup.

Nye tider, nye partneraftaler

Det internationale arbejde blev heller ikke glemt. Peter Fischer-Nielsen gik op og kommenterede de ændringer, som kommer til at finde sted over de næste år. Udfasningen af City Ministries og JCMWA  – og udfasningen af støtten til LCCN (Kristi Lutherske Kirke i Nigeria), som over de kommende år vil blive prioriteret mindre økonomisk for at arbejde mod en udfasning af driftsstøtten ved udgangen af 2018.

”LCCN og Mission Afrika er ikke færdige med hinanden. Vi har stadig meget at give hinanden, og vi må finde ud af, hvordan vores partnerskab og venskab skal se ud i dag, i en ny og forandret tid,” sagde han.

Mission Afrikas partnerkoordinator Maria Haahr var blevet bedt om at præsentere fire bemærkelsesværdige projekter fra året, der er gået, og hun nævnte blandt andet læglæserne i Sierra Leone og de Camerounske missionærer i Mali, der støttes med efteruddannelse i den lutherske brødrekirke i Cameroun.

Goddag til nye ansigeter og farvel til gamle

Og så blev der også tid til at sige goddag og farvel. Goddag til nogle af de nye ansigter, der er kommet til sekretariatet i løbet af det seneste år. Og farvel til nogle medarbejdere, der har været i Mission Afrika gennem mange år. Ingelise og Regin Benner, der efter næsten 25 års tjeneste i Nigeria og Cameroun tidligere på året vendte hjem til Danmark. Mette og Alex Bjergbæk Klausen, der efter 7 år i Nigeria og Sierra Leone nu er kommet hjem.

”Heldigvis kan jeg også fortælle, at vi har lavet en ny aftale med dem, der betyder, at de ikke forlader os helt, men fortsat de næste tre år er konsulenter for kirken i Sierra Leone og rejser dertil to gange om året,” sagde Peter Fischer-Nielsen og understregede, at man ser frem til et fortsat godt samarbejde.

En videohilsen fra nogle af de fraværende var det næste punkt på programmet. Mette og Claus Swartz Andersen piplede frem på skærmen fra Cypern, hvor de arbejder med SAT-7 og ligeså Anne Karin og Peter Michael Lauritzen fra Jos i Nigeria, hvor de arbejder i City Ministries.

Den røde tråd er evangeliet

Som afslutning på årsberetningen tog bestyrelsesformand Anne Mie Skak Johanson ordet:

”Man kan spørge, om der er en rød tråd i alt dette. Vi har været forbi genbrugsbutikker i Danmark, sattelit-TV i Mellemøsten og Nordafrika, sundhedsarbejde i Centralafrika og meget andet. Hvad er det det, der binder det hele sammen?,” sagde hun.

”Den røde tråd er, at det hele handler om at bringe Evangeliet ud i verden. I ord og handling. Som forkyndelse og omsorg. Gennem partnerskaber og relationer. Det er det, der er overskriften for alt, hvad vi gør. Det er det, mission handler om.”

Efter en uddybende spørgsmålsrunde og en god frokost blev årsberetningen godkendt enstemmigt af repræsentantskabet.


Ebola-nyheder fra BBCForrige


Find flere

YouTubehttps://www.youtube.com/user/MissionAfrika
Facebookhttp://facebook.com/missionafrika

Mission AfrikaMission Afrika