JENS MAIBOM PEDERSEN VALGT TIL FRIVILLIGRÅDET

JENS MAIBOM PEDERSEN VALGT TIL FRIVILLIGRÅDET
Formanden for KFUM’s Sociale Arbejde er valgt til Frivilligrådet for perioden 2018-2021.

16. januar 2018.

– Der er brug for en mangfoldig frivillighed. Det frivillige arbejdes lange seje træk er afgørende i forhold til fælles sociale udfordringer og sammenhængskraft i samfundet. Den frivillige sektor har meget at bidrage med til fælles løsninger i et samfund, hvor vi har brug for at komme tættere på hinanden, siger Jens Maibom Pedersen, som er forstander på Diakonhøjskolen i Aarhus.

Jens Maibom Pedersen
Jens Maibom Pedersen

I sit frivillige arbejde er han desuden formand for Dansk Diakoniråd og næstformand i Jysk Børneforsorg/Fredehjem – foruden at han giver en frivillig hånd med i mange små og store sammenhænge.

Frivilligrådet rådgiver regeringen og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Tidligere var alle medlemmer politisk udpegede, men otte af det nye råds medlemmer er valgt ved direkte valg blandt 110 organisationer og foreninger. Det nye råd tiltræder 1. februar 2018 og sidder til og med 2021. Formanden, som er udpeget af børne- og socialminister Mai Mercado, bliver Mads Roke Clausen.

– Det er vigtigt, at vi bliver endnu bedre til at åbne dørene for mennesker på kanten af samfundet, så de kan deltage i fællesskaber. Et stærkt civilsamfund og frivillighed har stor værdi i sig selv – for det enkelte menneske og for samfundet – som ikke nødvendigvis kan måles og vejes, siger Jens Maibom Pedersen, der fortsætter:

– Jeg glæder mig til at bidrage til et vigtigt arbejde i Frivilligrådet, hvor jeg vil fortsætte arbejdet for:

at sikre gode vilkår for det frivillige arbejde – såvel økonomisk som strukturelt
at bidrage med nye løsninger i forhold til det konstruktive samarbejde mellem det offentlige og civilsamfundet
at skabe forudsætninger for, at nye frivillige initiativer kan vokse frem og nå ud til flere
at skabe opmærksomhed om og dagsordensætte vigtigheden af, at det politiske liv respekterer forskellene på og grænserne for det frivillige arbejde
at skabe bedre forudsætninger for at flere af de mennesker, der står udenfor, får mulighed for at være med i de frivillige fællesskaber og bidrage
Morten Skov Mogensen, KFUM’s Sociale Arbejdes generalsekretær, har været medlem af det afgående Frivilligråd i 2015-2018.