Hvordan lukker man en kirke? – kirkelukninger

Kirkelukninger

Hvad skal der ske med kirker, som tages ud af drift? Hvad med inventaret? Og hvad med kirkegårdene? Hvad sker der ved kirkelukninger?

De spørgsmål har en arbejdsgruppe under Ministeriet for Ligestilling og Kirke set på. Arbejdsgruppens rapport blev offentliggjort den 2. april 2013, og den 22. april blev der med rapporten som grundlag holdt en konference på Nationalmuseet.

Ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen sagde i sin tale ved konferencen bl.a.: “Rapporten er et godt bidrag til at udvise rettidig omhu. I rapporten er der således nogle meget fine overvejelser om de problemstillinger, man er nødt til at overveje nærmere, hvis man tænker på at lukke en kirke.” Læsministerens tale ved konferencen (pdf) Arbejdsgruppen blev nedsat i 2011 af den daværende kirkeminister og er sammensat af repræsentanter fra ministeriet, biskopperne, stiftsøvrighederne, Provsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd, Nationalmuseet, Kulturstyrelsen og Kirkefondet. Searbejdsgruppens sammensætning og kommissorium. Serapporten. Ved konferencen på Nationalmuseet den 22. april var der en række indlæg, som belyste forskellige af de problemstillinger, der er knyttet til overvejelserne om eventuelt at nedlægge en kirke, herunder også de særlige problemstillinger, der rejser sig, hvis der er en kirkegård i tilknytning til kirken. Seprogram for konferencen(pdf) Arbejdsgruppen anbefaler blandt andet:

  • Reglerne lempes, sådan at folkekirkens kirker lettere kan anvendes til ikke kirkelige formål.
  • Overvejes det at tage en kirke ud af drift, skal menighedsrådet indhente en udtalelse fra Kulturstyrelsen om en eventuel fredningssag. (Alle kirker opført før 1536, middelalderkirkerne, er automatisk fredet, hvis de nedlægges som kirker.)
  • Menighedsrådet skal altid høre Nationalmuseet og det stedlige statsanerkendte museum om kirkens inventar, hvis det overvejes at tage en kirke ud af drift.
  • Der oprettes en elektronisk udbudsplads for løst kirkeinventar fra lukkede kirker, som landets menighedsråd får adgang til at benytte.
  • Det kan være en god idé med en markering af en kirkelukning. Markeringen skal ske efter biskoppens vejledning.
  • Der nedsættes et sagkyndigt udvalg, som skal høres i forbindelse med en påtænkt nedlæggelse af en kirkegård. Det sagkyndige udvalg skal have mulighed for at erklære en kirkegård for umistelig, så kirkegården ikke kan nedlægges.

Der er cirka 2.350 kirkebygninger i Danmark, hvoraf ca. 2/3 er bygget i middelalderen. Der er cirka 2.100 kirkegårde – de fleste beliggende ved kirken.
Ministeriet for Ligestilling og Kirke RSS feeds