Penge til udvikling af folkekirken

Penge til udvikling af folkekirken

Folkekirkens Videnspulje kan uddele 800.000 kr.  i 2013.

Nu kan der søges penge til projekter, der kan hjælpe med udviklingen af folkekirken. Det kan ske ved analyser og eller ved at opbygge ny viden.

Cirka 50 % af midlerne vil blive uddelt til:

1. projekter, som belyser folkekirken ved strukturforandringer på landet, i forstæderne og i byen.

2. kortlægning af funktions- og særpræsters antal, opgaver og effekt.

Derudover ydes støtte til projekter, der gennem analyse giver relevant og anvendelig viden både for folkekirken i bred forstand og for samfundet, samt til formidling af indvunden viden.

Læs mere om Videnspuljen på Kirkeministeriets hjemmeside.

Læs mere om 2015-projekterne

Projekter fra Videnspuljen 2013 og 2014