Grønt stift

Grønt stift

Grønt stift kan flere og flere af folkekirkens 10 stifter kalde sig.

Helsingør stift er i gang med grøn omstilling

På stiftets hjemmeside er der masser af inspiration menighedsråd og medarbejdere i stiftet.

Læs temaartikler fra et stift der vil være grønt.

https://www.helsingørstift.dk/temaer/groent-stift

Stiftsadministrationen i Helsingør er grøn.  Bier, affaldssortering og flere fugle.

Både miljøet og økonomien har fået det bedre i Brøndbyøster Kirke, efter at menighedsrådet er begyndt at arbejde med miljøforbedring.

Biskop Peter Birch skriver: Selvfølgelig skal folkekirken tage grønt ansvar

Affaldssortering, bistader, genbrug og hjemmedyrkede alterbuketter. Overalt i stiftet. ja i hele landet, eksperimenteres der med løsninger, der er gode for …

Grøn Kirke | aalborgstift.dk

aalborgstift.dkhttps://aalborgstift.dk › groen-kirke

Aalborg Stift har indgået et samarbejde med Grøn Kirke med henblik på at inspirere stiftets menigheder og kirker til at indarbejde miljø og klima i deres hverdagspraksis.

Grønne aktiviteter

  • Løbende info-arrangementer til inspiration og erfaringsdeling
  • Deltagelse ved Naturmødet i Hirtshals
  • Deltagelse på Aalborg Bæredygtighedsfestival

Grønt Stiftsudvalg | roskildestift.dk

roskildestift.dkhttps://roskildestift.dk › groent-stiftsudvalg

Det grønne stiftsudvalgs formål er at fremme en bevidsthed om ansvaret for Guds skaberværk i kirkernes hverdag og tilskynde til handling til gavn for natur, …

Samarbejde med Grøn Kirke

Stiftsrådet samarbejder med Grøn Kirke i toårige perioder med mulighed for fornyelse.  Udvalget er stiftets kontakt til Grøn Kirke, og Grøn Kirkes koordinator deltager som konsulent i stiftsudvalgets møder i det omfang, det ønskes.

Udvalget arbejder med og videreformidler Grøn Kirkes initiativer og projekter, samt betoner disses inspirations- og spredningseffekt.

I skrivende stund er vi 50 grønne kirker i Roskilde stift, heraf tre i Roskilde Domprovsti, nemlig kirkerne i Syv, Himmelev og Sankt Jørgensbjerg. Her har menighedsrådene afgjort med sig selv, at deres kirke skulle være en grøn kirke.

Ønsker et menighedsråd at blive grøn kirke sker det ved, at de downloader ”tjeklisten” fra Grøn Kirkes hjemmeside, www.gronkirke.dk. Tjeklisten har 48 punkter inden for 6 kategorier. På et menighedsrådsmøde gennemgår man listen, og når man kan sætte kryds ved mindst 25 punkter med mindst to punkter i hver kategori, kan man registrere sig som Grøn Kirke. Der følger en vejledning med til tjeklisten, som giver baggrundsinformation omkring de forskellige punkter. Let og enkelt!

Roskilde Stift er et grønt stift. Stiftsadministrationen er ”Grøn Kirkelig Organisation”, og stiftsrådet har et udvalg vedrørende Grøn Kirke, hvis opgave det er at fremme arbejdet for Grøn Kirke i stiftet, herunder i Domsognet.

Viborg stift er blevet Grønt stift – GRØN KIRKE

Viborg stift er grønt stift og har udsendt et blad om grøn omstilling

Viborg stift er blevet grønt stift – læs på Grøn kirke

En grøn stiftsadministration
Viborg stift er blevet en del af Grøn kirke og godkendt som grøn stiftsadministration, hvor de opfylder 27 punkter på en tjekliste udarbejdet af Grøn kirke.

Stiftsudvalget for Grøn Omstilling og Klima i Københavns Stift

kobenhavnsstift.dkhttps://kobenhavnsstift.dk › stiftsudvalg › groen-omsti…

Stiftsudvalget for Grøn Omstilling og Klima – Københavns Stift

Udvalget vil følge folkekirkens arbejde med grøn omstilling og stiftsrådets klimapolitik.

Medlemmer

  • Poul Bo Sørensen (formand)
  • Rikke Bach
  • Margrethe Winther-Nielsen
  • Torben Stærgaard

Udvalget har til opgave, at: 

  • Følge op på stiftsrådets klimapolitik
  • Følge folkekirkens arbejde med grøn omstilling på nationalt niveau
  • Inspirere menighedsrådene til at arbejde med grøn omstilling

Grøn omstilling | fyensstift.dk

fyensstift.dkhttps://www.fyensstift.dk › temaer › groen-omstilling

Grøn omstilling og nænsom udvikling af kirkegården er ifølge kirkegårdskonsulent Fanny Møller vejen frem. Af: Marianne Holst Hyrlov, Fyens Stift …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *