Fyn får en præst med fokus på ”Kirken på landet”


Vita Andreasen skal foruden arbejdet som præst med fokus på kirken på landet (30 pct.) være sognepræst i Føns-Ørslev-Udby-Husby pastorat i Middelfart provsti (70 pct.) og vil også kunne inddrage erfaringer derfra. 

”Vita Andreasen skal samle og videreformidle viden og erfaringer med forskellige måder at udvikle kirken på landet. Hun skal opbygge netværk på området og sørge for at viden om de mange gode tiltag, der foregår på landet, bliver delt,” siger Fyns biskop Tine Lindhardt, som har taget initiativ til den nye funktionspræstestilling, der er den første i landet af sin art.  

Vita Andreasen er selv opvokset på landet på Norddjursland, og hun ser frem til at arbejde med det nye indsatsområde i folkekirken. 

”Landet har en række bæredygtige netværk, foreninger og institutioner, der evner at engagere mange mennesker omkring væsentlige begivenheder i årets løb, og de netværk kan der bygges på,” siger hun. 

Hun mener, at der er behov for at tegne et nyt og dynamisk billede af livet og kirken på landet. Kirken skal genfinde selvfølelsen og stoltheden over det særlige på deres sted og have modet til at spille ud med kreative ideer til et bredt samarbejde i lokalområdet.  

”Der er masser af eksempler på, at fornyelsen ikke kommer fra centrum men fra periferien. Jeg vil indsamle store og små successer og beskrive og fortælle om dem, så billedet og selvbilledet af kirken på landet kan ændres, ” siger hun. 

Fakta om Vita Andreasen • Uddannet cand. theol. fra Aarhus Universitet 1987 • I øjeblikket sognepræst i Kerteminde Provsti • Forstander ved Løgumkloster Højskole 1996-2012 • Sogne- og sygehuspræst • Stor erfaring inden for undervisning, kursusvirksomhed og formidling • Er gift og har to voksne børn

Se pressemeddelelsen – klik her

Læs mere – klik her     
http://www.fyensstift.dk/ – Seneste nyt