Debatoplæg om styringsstruktur for folkekirken offentliggjort


Det regeringsnedsatte udvalg, som siden september 2012 har arbejdet med en moderne styringsstruktur for folkekirken, fremlægger i dag sine foreløbige overvejelser og modeller  i et samlet debatoplæg.

Inviterer til åben debat
I løbet af juni, august og september inviterer udvalget så til en række debatmøder i hele landet. Der afholdes et debatmøde i hvert af de ti stifter samt på Bornholm.

På debatmøderne vil udvalgets medlemmer samle inputs til det videre arbejde med den endelige betænkning, der skal afleveres til regeringen inden udgangen af marts 2014.

En oversigt over møderne findes her.
Minister: Folkekirken er for alle
Netop den åbne debat om folkekirkens fremtidige styre er meget vigtigt, mener ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen.
– Folkekirken er jo ikke statens, de politiske partiers eller særlige kirkelige grupperingers kirke. Folkekirken er for os alle, siger han i en pressemeddelelse fra Ministeriet for Kirke og Ligestilling.

– Jeg håber, at mange vil deltage i debatten, både om det grundlag, som udvalget ridser op, og om de modeller, som udvalget skitserer. Bred debat vil være med til at give udvalget et godt grundlag for sine endelige overvejelser og forslag. Jeg glæder mig til at lytte.

Udsendt til alle menighedsråd
Udvalgets formand er tidligere ombudsmand, professor, dr. jur. Hans Gammeltoft-Hansen, og udvalgets 20 medlemmer repræsenterer tilsammen et bredt udsnit af kirkelige og kirkepolitiske interesser og holdninger.Du kan se en oversigt over medlemmerne her.

Debatoplægget er udsendt til alle menighedsråd og mange andre interesserede i folkekirken.

Har du lyst til at se debatoplægget, finder du det her.

Du kan også få et overblik over arbejdet med styringsreformen her.

Oplæggets fire afsnit
Debatoplægget fra udvalget består af fire hovedafsnit.

Første hovedafsnit beskriver folkekirkens opgave og fundament som evangelisk-luthersk kirke og i tilknytning hertil seks pejlemærker, som efter udvalgets opfattelse må indgå i vurderingen af modeller for folkekirkens styre.

Andet hovedafsnit beskriver folkekirkens indre anliggender, og hvordan de reguleres i dag. Derefter skitseres forskellige modeller for, hvordan styringen af dem kan udformes.

Tredje hovedafsnit beskriver den fælles del af folkekirkens økonomi og fælles kerneanliggender, og hvordan de styres i dag. Derefter skitseres forskellige modeller for, hvordan styringen af den fælles økonomi og fælles kerneanliggender kan udformes.

Fjerde hovedafsnit handler om muligheder for at kombinere modeller for styring af indre anliggender med modeller for styring af økonomi og fælles anliggender.
Landsforeningen af menighedsråd har lavet en række grafikker, som illustrerer de forskellige modeller i debatoplægget. Du kan downloade dem her

Astrid Højbjerg
Folkekirken.dk – Seneste nyt