Befrielsesdagen markeres med klokkeringning

I år er det 70 år siden, at Danmark blev befriet fra den tyske besættelse, og det markeres over hele landet.

”De mennesker, der kan huske besættelsen, bliver færre og færre, og nu er det vores ansvar at sørge for, at denne vigtige del af Danmarks historie ikke går i glemmebogen. Derfor ringer kirkeklokkerne den 5. maj om morgenen, ” siger biskop Tine Lindhardt.

Kirkeminister Marianne Jelved i et brev til landets biskopper opfordret til, at man markerer befrielsesdagen med morgenringning. 

http://www.fyensstift.dk/ – Seneste nyt