Barnedåb – en opgave også for menigheden?

I min tid som sognepræst i Gellerup havde jeg ofte hjemmealtergang. Det var syge, svage og ældre mennesker, som havde vanskeligt ved at komme i kirke, og som ønskede at få besøg og komme til alters. Her indførte jeg tidligt en tradition, som betød, at jeg sjældent tog alene afsted til disse besøg. Jeg havde nemlig en aftale med en kvinde fra menigheden, som så det som en kær opgave at tage med og deltage i disse små altergangsgudstjenester. Det var naturligvis på betingelse af at den, som ønskede at komme til alters, var indforstået med at vi mødte to frem til denne højtidelige stund. Opgaverne mellem mig og hjælperen var klart fordelt: Jeg medbragte brød og vin, og hjemmeberettelsessæt, og hun kom som oftest med kage, friskbagte boller og kaffe, dug og friske blomster og evt. også nogle brugte ugeblade til vedkommende. Det var hver gang en festlig og glædelig begivenhed – og dejligt at være tre om salmesangen.

Jeg har tænkt på, om ikke man kunne gøre noget til tilsvarende ved et hjemmebesøg i forbindelse med barnedåb. Som præst kunne man alliere sig med en ung mor fra menigheden, som kunne komme med og fortælle om hvordan hun oplevede barnedåben. Hvad hun mener og tænker og tror. Hun kunne dermed være et ansigt på menigheden, og naturligvis skulle hun så også være med på dåbsdagen og være med til at opleve dåben og være til lidt støtte dåbsfamilien. Hun kunne også være med til at introducere til en evt. dåbsklub, babysalmesang eller hvad der måtte være i sognet af tilbud til børnefamilier.

Kort og godt: Barnedåben er så stor og vigtig en begivenhed, at det kan være godt, at præsten ikke er alene om at bære. Menigheden må være og bære med.

Ideen, som jeg nævnte i forlængelse af en dåbskonference i Roskilde den 17. september, være hermed viderebragt.

Steen Skovsgaard

 


Biskop skovsgaard