Arabere og kristne – Munib Younan på besøg i Danmark


  Biskop Younan Munib er biskop for den lutherske kirke i Palæstina og Jordan, og han brugte sin taletid på Danske Kirkedage til at tale om håbet for fredelig sameksistens mellem muslimer og kristne i den uroprægede region.

– En af de store udfordringer i det 21. århundrede vil være at genvinde troens magt som en drivkraft for retfærdighed, fred og kærlighed. Vi må være overbeviste om, at ingen religion har monopol på had og ekstremisme, og at vi alle skal være ligeligt ansvarlige og ligeligt kaldet til at arbejde sammen for at finde de fælles positive værdier i kærlighed, medfølelse, retfærdighed og fred, sagde han og fortsatte:

– Vi må sammen være villige til at arbejde på at værne om den ukrænkelige værdi i alle mennesker, uanset hudfarve, race, tro eller religion.

Biskoppen fortalte, at han anser de arabiske kristnes rolle i Mellemøsten for værende vigtigere end aldrig før. Derfor bekymrede det ham også, at flere og flere i disse år rejser til Vesten.

– Jeg tror, at de arabiske kristne og mellemøstlige kristne udgør en helt afgørende modvægt i vores samfund. De er brobyggere, retfærdighedsmæglere, forsvarere for menneskerettigheder og ligeret mellem kønnen, og vigtigst af alt, er de fredsskabende.

Se video: Younan om udfordringerne efter de danske muhammedtegninger 
Uddannelse er vejen frem. Munib Younan fremhævede gentagne gange vigtigheden af uddannelse som et redskab til fredeligere sameksistens, og han fortalte om De religiøse Institutioners Råd, Palæstina, som et eksempel på et moderne mirakel, der gør en forskel. Her arbejder kristne, jødiske og muslimske ledere sammen om at fremme inter-religiøs forståelse og samarbejde.

Rådet har de seneste måneder arbejdet på en analyse af, hvordan palæstinensiske og israelske skolebøger tegner et billede af den anden, og resultatet var modstridende fortællinger.

– Palæstinensiske og israelske skolebøger behandler adgangen til den hellige by Jeruasalem, som om den kun er gældende for dem selv. Hvordan kan vi håbe for vore børn, at de kan leve i fred, hvis vi ikke begynder at arbejde med disse problemer? Hvort mål er at gøre tekstbøgerne mere inklusive, sådan at børn vil vokse op med viden om og respekt for deres nabos tro og religiøse praksis, sagde Younan og fik store klapsaler fra salen.

Se video: Younan fik stående klapsalver på Kirkedage Spørgelystent publikum Efter foredraget var der åbent for spørgsmål fra salen, en mulighed som blev brugt flittigt. Bl.a. spurgte en lytter biskoppen om, hvordan vi som kirke i Danmark bedst kan støtte  kristne i den arabiske verden.

– I hjælper os ikke ved at være for enten Israel eller Palæstina, men ved at være for fred, retfærdighed og sandhed. I skal ikke hjælpe os mod de andre, men til at fortsat at være kristne i vores eget samfund. I disse tider, hvor Mellemøsten koger og er i krise, er det vigtigt for os, at vi oplever de vestlige kristnes støtte, sagde Younan og opfordrede til forbøn for de mellemøstlige kristne og til at komme på besøg i regionen:

– Kom og besøg os i vores kirker. Det er fantastisk for mellemøstlige kristne at opleve, når kristne fra vestlige lande kommer og ser uretfærdigheden, beder sammen med os og deltager i vores kirkers liv og aktiviteter.
Læs hele biskop Munib Younans tale til Danske Kirkedage her (dansk oversættelse)
Folkekirken.dk – Seneste nyt