Klima konsulenter

ADRESSE & KONTAKTÅBNINGSTIDER

ER DET DIN SIDE?


Menighedrsråd kan nu få hjælp af klimakonsulenter når de ønsker at nå en varme-, energi- og klimapolitikker. Læs mere om de  nye ordninger på Kirkeministeriets hjemmeside, hvor de relevante betænkninger m.v. også kan findes.
Læs desuden det notat, som har fungeret som grundlag for  den foreliggende betænkning her

 

FAKTA OM ENERGIMÆRKNING

 

Varedeklaration på kirkens bygninger

 

Mærkningen skal synliggøre bygningens energiforbrug og skal dermed virke som en form for varedeklaration, når en bygning sælges eller udlejes.

 

Forslag til energi forbedringer

Mærkningen skal give et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre. Mærkningen peger på forbedringer. Mærkningen oplyser, hvad forbedringerne koster at gennemføre, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

 

 

Mærkning udføres af en energikonsulent fra Botjek, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v.

 

På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

PRODUKTER & SERVICE

PLACERING PÅ KORT

KONTAKT OS

NEW SEARCH

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *