Vielser i det fri

Vielser i det fri

Vielser i det fri

Folkekirkens biskopper er blevet enige om at give lov til vielser i det fri. De vejleder præsterne om hvordan de må foretage vielser udenfor kirkerne.

Biskopperne synes stadig at  kirkerummet fortsat er det naturlige sted for et bryllup i folkekirken, men er indstillet på at imødekomme brudepars ønske om vielse på et sted, de har en særlig tilknytning til. Brudeparret og præsten skal være enige om tid og sted og arrangement.

Havebryllupper gøres permanente

Samme ritual som i kirken

Ved et folkekirkeligt bryllup forkyndes evangeliet, og derfor skal præsten kunne godkende vielsesstedet. Biskopperne vil i et brev til præsterne angive, hvilke ydre forhold man her især bør være opmærksom på. I forsøgsperioden anvendes det samme vielsesritual som i kirken.

Hawaii-bryllup er nu tilladt i Danmark

I gamle dage blev par også viet udenfor kirken. I 1500 og 1600-tallet viede præsten brudepar i hjemmet.

Læs mere på folkekirken.dk

Vielser udenfor kirkens rum

Borgerinformation

Vielser i det fri som forsøg i to år

Folkekirkens biskopper er blevet enige om, forsøgsvis at give lov til vielser i det fri. De vejleder præsterne om hvordan de må foretage vielser udenfor kirkerne.  Biskopperne synes stadig at  kirkerummet fortsat er det naturlige sted for et bryllup i folkekirken, men er indstillet på, i en forsøgsperiode på to år, at imødekomme brudepars ønske om vielse på et sted, de har en særlig tilknytning til, såfremt brudeparret og præsten er enige herom.

Samme ritual som i kirken

Ved et folkekirkeligt bryllup forkyndes evangeliet, og derfor skal præsten kunne godkende vielsesstedet. Biskopperne vil i et brev til præsterne angive, hvilke ydre forhold man her især bør være opmærksom på. I forsøgsperioden anvendes det samme vielsesritual som i kirken.

Det er ikke første gang danske par kan blive viet uden for kirken. I 1500 og 1600-tallet var det almindeligt, at præsten viede brudeparene i deres hjem.