Sådan fik Ravsted Kirke og Menighedsråd ny energi – og større opbakning

Fra afvikling til udvikling:

Sådan fik Ravsted Kirke og Menighedsråd ny energi – og større opbakning

For 12 måneder siden fik menighedsrådet i Ravsted Sogn i Sønderjylland nok af tomme kirkebænke og af at stå i spidsen for kirkelige arrangementer, hvor kun ganske få mødte op. Derfor tog menighedsrådet fat i Job og Trivsel, som arbejder med at spotte sognets udviklings- eller optimerings potentialer i tæt relation til det omkringliggende lokalsamfund. Nu er det bare et spørgsmål om tid, førend sognebørn og lokale i Ravsted Sogn igen tager aktivt del i gudstjenester og kirkelige arrangementer.

Af Stine Troense, Freelancejournalist (DJ) og cand.comm.

Lige som så mange andre sogn i Danmark har Ravsted Sogn de seneste år oplevet en kraftig nedgang i deltagelse til gudstjenester, koncerter, udflugter og andre kirkelige arrangementer. Det er blevet sværere og sværere at mobilisere borgerne i lokalsamfundet til aktivt at tage del i kirken og kirkelivet. Heldigvis er de engagerede medlemmer i Ravsted Menighedsråd ikke typerne, der sidder med hænderne i skødet og venter på en håndsrækning fra oven.

”Over de sidste 50 år er kirkeudviklingen kun gået én vej. Nedad. De seneste år er det for alvor gået nedad og nu holder vi gudstjenester for mellem to og fire personer. Hvis vi er heldige! Det er demotiverende. Og det slider på os alle. Vi tænker jo om det overhovedet kan betale sig at åbne kirken,” siger Annette Johansen, der er graver og kirketjener ved Ravsted Kirke.

Oplevelsen af at være i afvikling fik Ravsted menighedsråd til at prioritere en anderledes indgang til den lokale kirke- og sogneudvikling som de så inderligt ønskede sig. Derfor kontaktede de i efteråret 2016 Berit Kafton Simonsen fra konsulentvirksomheden Job og Trivsel. Håbet var, at hun kunne være med til at vende udviklingen i Ravsted Sogn og give menighedsrådets medlemmer arbejdsglæden tilbage. Det kunne hun.

I dialog med lokalsamfundet


Job og Trivsel hjalp først og fremmest Ravsted kirke og menighedsråd med at få indblik i, hvilke oplevelser og erfaringer borgerne i sognet havde med Ravsted Kirke. Og med den måde Ravsted kirke ”gjorde” kirke på. Dvs. hvordan arrangementerne blev planlagt, hvordan arrangementerne og gudstjenesterne blev udført, hvordan der blev talt om Ravsted kirke, hvilke indtryk borgerne kunne få, når de kom ind i kirken osv. Disse indblik genererede Job og Trivsel i samarbejde med Ravsted menighedsråd og kirke, bl.a. ud fra en kulturundersøgelse som indeholdt et blik indad i kirken (materialer, fysiske lokaliteter, den konkrete praksis, konkrete måde at tale og gøre ting på, konkrete oplevelser blandt menighedsrådsmedlemmer og ansatte). Samt et blik udad i lokalsamfundet, både ved en anonym spørgeundersøgelse i lokalbefolkningen og ikke mindst ved, helt konkret at tale med borgerne omkring deres oplevelser og erfaringer, men også deres ønsker, drømme og behov til kirken fremadrettet.

Samspil mellem kirke og lokalsamfund

I samspillet mellem kirke og lokalsamfundet spottede Job og Trivsel en række udviklingspotentialer for lokal kirke- og sogne udvikling i Ravsted, herunder nogle forslag til, hvordan lokalsamfundet kunne tænkes anderledes ind i relationer til kirken.

”I samarbejde med Job og Trivsel blev perspektivet på nogle måder vendt lidt på hovedet, i forhold til hvad vi ellers plejede at gøre. Vi så vigtigheden af, både at se udad og indad når vi ønsker at forandre noget som i den grad også er kulturelt forankret, siger Kathrine Leonhard Graversen Gents, der er sognepræst i Ravsted kirke.

Ravsted Kirke fik ny energi og opbakning. Foto: Wikipedia Fotograf: Hjart
Ravsted Kirke fik ny energi og opbakning. Foto: Wikipedia Fotograf: Hjart

Tina Ommen, der er menighedsrådsformand i Ravsted Menighedsråd, forklarer behovet sådan her:

”Vi havde brug for flere indsigter fra borgerne, og nogle andre end vi tidligere havde handlet på baggrund af, for også på sigt at kunne påvirke og udvikle vores lokale kirkekultur. Job og Trivsel formåede at få åbnet op for en ny slags samtale og en begyndende interaktion mellem kirke og lokalsamfundet”.

En bevidst udviklingsproces


Det er udviklingskonsulent Berit Kafton Simonsen fra Job og Trivsel, der har stået i spidsen for det opstartende arbejde med at få flere borgere til at bruge kirken og blive en større del af kirke- og kulturlivet i Ravsted Sogn.
”Vores udgangspunkt er, at kulturelle processer og det at ville forandre en kultur først og fremmest kræver en række indsigter i hvilke handlinger der udføres i dag og hvilke måder kulturen gøres på i dag. Dette indebærer både at se/lytte indad i organisationen og udad i relationer til bl.a. lokalbefolkningen. Vi interesserer os overordnet set for sammenhænge bl.a. imellem det vi gør og andres oplevelser eller mellem kirkelige tilbud og de potentielle brugere i lokalbefolkningen,” forklarer Berit Kafton Simonsen, der også er antropolog.

Tilgangen til sådanne indsigter er da også netop antropologisk inspireret, og det er Berit Kafton Simonsens erfaring, at det åbner op for nye og ofte lidt anderledes perspektiver eller fortællinger, som tilsammen peger på en række udviklings- eller optimeringspotentialer for det lokale menighedsråd.

”Det er ikke et quick fix, men en bevidst udviklingsproces som tager tid. Kulturudvikling sker altid processuelt og på baggrund af en række bevidste handlinger, relationer og påvirkninger. Gøres det, kan netop en antropologisk tilgang være meget effektfuld,” fortsætter Berit Kafton Simonsen.

I Ravsted kirke og menighedsråd hjalp Job og Trivsel bl.a. med en sådan kulturundersøgelse til kirke- og sogneudvikling. På baggrund af undersøgelsen, kan menighedsrådet og kirken nu nemmere gå til det arbejde, der ligger forud for dem, få gjort kirken, med dens tilbud mere nutidigt og til et sted, der bliver valgt til af den enkelte borger i sognet. Det er menighedsrådet og ansatte ved Ravsted Kirke enige om.

Fremtiden tegner lys


Ravsted kirke og Menighedsråd stillede udviklingsarbejdet i bero efter undersøgelsens afslutning foråret 2017, da sognepræst Kathrine Leonhard Graversen Gents skulle på barsel. I slutningen af 2017 sluttede barslen, og Ravsted kirke og Menighedsråd arbejder nu videre i deres udviklingsproces. En proces som løbende ændrer vilkårene for deres arbejde, men med en ny energi og et fornyet engagement. En tro på at kunne nå ud til målrettede og bredere målgrupper og endelig at kunne komme videre. Udviklingsarbejdet har bl.a. ført med sig, at menighedsrådsmøderne er blevet mere fokuserede, mere strukturerede og med et klarere fokus på kirkeliv og kirkeudvikling lokalt i sognet, fremfor ”tomme mursten”, som menighedsrådsformand, Tina Ommen udtrykker det.

Ravsted kirke og menighedsråd er bare ét af de steder, som har valgt at prioritere en sådan lokal kulturundersøgelse for sognepotentialer, med inspiration fra de antropologiske metoder.

Faktaboks:
Om Job og Trivsel


Job og Trivsel er en konsulentvirksomhed, som arbejder med trivsel, engagement og udvikling på arbejdspladser, i organisationer og for enkeltpersoner. Job og Trivsel er endvidere en del af et konsulentnetværk, Kirkekonsulenterne.dk, som har en bred erfaring og kompetence i at yde hjælp til både kirker og menighedsråd.
www.jobogtrivsel.dk
Følg os på facebook (jobogtrivsel)