Projekter i kirken

Projekter i kirken. Oversigt over modtagere af støtte fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2018
Modtagerens navn Projektets titel Projektets formål Tildelt beløb i kr.
Svendborg Kirkegårde ’LIVET DER VAR ENGANG’ Opførelse af kirkegårdsspil på Svendborg
kirkegårde.
100.000
Kirkekoncerter i Viborg Viborgs Internationale
Kirkemusikfestival 2018
Støtte til Viborg Internationale Kirkemusikfestival,
der afholdes d. 13. til 22. april 2018.
150.000
Center for Ungdomsstudier Gymnasiepræst – men hvordan? En evaluerende opsamling på et
metodeudviklingsprojekt blandt gymnasiepræster.
192.000
Thy Center for Musical Arts LYS I MØRKET i Vestervig Kirke Opførelse af et orgelværk med indlagt
middelaldersang med inddragelse af holografiske
lyseffekter i Vestervig Kirke. Projektet indleder Thy
Mørkefestival.
25.000
Kristelig Handicapforening Videoandagter Produktion af en række videoer og materiale med
andagter for personer med fysisk eller psykisk
handicap.
150.000
Sognepræst Ane Sofie Lindegaard Kirkehønen Carlo Produktion af fire korte videoer for børn og unge
med præsten Sofie og kirkehønen Carlo.
37.500
Danmarks Kirkelige Mediecenter i
samarbejde med Børnetjenesten
Ikke forkyndende kulturmøde med
kirken
Videreudvikling af Børnetjenesten, samt udvikling
og produktion af materiale til brug for udvikling af
børnetjenester i andre sogne.
100.000
Viborg Stift Konference om unge og kirke En konference om forholdet mellem kirke og unge,
der afholdes i Viborg d. 3. marts 2018.
41.700
Sognepræst Søren-Herluf Mohr
Nielsen m.fl.
På gensyn i kirken På gensyn i kirken har til formål at udvikle et årligt
fagligt relevant tilbud til elever på 8. klassetrin.
22.000
Grundtvigs Kirke Medborgerdag En medborgerdag i foråret 2018 for lokale
foreninger og fællesskaber i Bispebjerg/Nordvest
området i København. Medborgerdagen vil især
have fokus rettet mod børn og unge.
100.000
Skole-kirke-samarbejdet på Sydog
Midtfyn
Skabsværket Projektet Skabsværket er et samarbejde mellem
skoletjenesten på Syd- og Midtfyn og Randers,
Favrskov og Hobro-Mariager og er et tværfagligt
tilbud til undervisning i kristendomskundskab og
dansk for folkeskolens overbygningsklasser.
100.000
Menighedsrådet ved Gl. Haderslev
Kirke
Damager Blomsterhave Et samarbejde mellem Haveselskabet Haderslev og
menighedsrådet om at etablere en blomsterhave på
90.000
Damager Kirkegård i Haderslev.
Projekt Kirken i Byen Fælles om det sociale ansvar Et tværorganisatorisk projekt mellem sogne,
provstier og kommuner i Aarhus Stift. Projektets
formål er at skabe nye netværk, der kan styrke
samarbejdet omkring sociale problemstillinger.
350.000
Menighedsrådet ved Sankt Lukas
Kirke
Fordybelsesbænken I samarbejde med arkitektskolen anlægges der en
særlig bænk med en lydinstallation og
fordybelseskort uden for Sankt Lukas Kirke i Århus.
80.000
Tværkulturelt Center Velkommen her En undersøgelse af erfaringer fra sogne ud over
landet med fastholdelse af konvertitter fra en anden
religiøs tradition.
110.000
CrossYoga’s ledelsesteam Kristen yoga i kirken Projektet vil undersøge, hvordan yoga kan benyttes
i en kristen kontekst, hvor bevægelserne kendt fra
yoga benyttes i kirken uden at inddrage østlig
filosofi og religion ind i kirken.
40.000
Vesterbro Sogns Menighedsråd Dåbskampagne En dåbskampagne, hvor moderne
kampagnemetoder benyttes til at sætte fokus på
dåb blandt mennesker, som folkekirken normalt
ikke har kontakt til. Og produktion af en
kampagnehåndbog, der kan udruste andre
sognemenigheder til at gennemføre en lignende
kampagne.
195.000
Stiftsudvalget for unge i Ribe Stift Aktive postkonfirmander i Ribe
Stift
Projektets formål er at fastholde postkonfirmander i
kirken ved at inddrage dem i undervisningen af
konfirmander og minikonfirmander i de lokale
sogne.
50.000