Kulturministeren overtager sagen om kirkelukninger i København