Konfirmander og flygtninge

Konfirmander og flygtninge
Konfirmander og flygtninge

Konfirmander fra Hanstholm Friskole  arrangerer et loppemarked, hvor overskuddet går til det lokale asylcenter. Hjælpearbejdet er en integreret del af konfirmandundervisningen.

Der er opgaver nok, der skal fordeles: En gruppe skal samle effekter ind, nogle skal lave PR og reklame for loppemarkedet, mens andre skal bage kage og lave kaffe og saftevand, som loppemarkedets besøgende også kan købe. Konfirmanderne er i fuld sving.
Men det handler ikke kun om de praktiske opgaver: Der er også diskussioner, der skal tages, både om, hvordan opgaverne skal løses, og om de etiske aspekter i at hjælpe flygtningene på asylcentret i Hanstholm.
Sune Thøgersen er en af konfirmanderne, og han synes, loppemarkedet er en god idé.
“Flygtningene er meget pressede for tiden, så jeg synes, det er et godt formål at hjælpe dem,” mener han.
Selv kender han også nogle af flygtningene, fordi de går til fodbold sammen.

Folkekirkens ansvar

Mariann Dyhrberg er præsten, der underviser konfirmanderne. Det er også hendes idé at lave loppemarked til fordel for flygtningene som en del af konfirmandundervisningen:
“Det giver konfirmanderne et forhold til begrebet ’næsten’”, forklarer Mariann Dyhrberg.

Mariann Dyhrberg sognepræst
Mariann Dyhrberg sognepræst

Mariann Dyhrberg mener, at Folkekirken har et etisk ansvar for, at de unge kender baggrunden for vores samfund og vores love, der er bygget op over kristne regelsæt. Når de unge skal konfirmeres og være en del af menigheden, skal de vide, hvad de siger ja til, og det er blandt andet at elske deres næste, som de elsker sig selv.
“Og næsten er jo ikke kun familie og naboer: Det er også mennesket, du møder på din vej,” forklarer Mariann Dyhrberg, der er helt på det rene med, at ikke alle er enige i hendes udlægning.
Den slags etiske diskussioner er der også plads til i konfirmandundervisningen, som loppemarkedet kun er en lille del af. Til gengæld får projektet fuld opbakning, både af alle konfirmanderne og af Hanstholm Friskole.
Presse – Aalborg Stift