Konfirmander fortsætter efter konfirmationen


Konfirmander fortsætter efter konfirmationen

Af sognepræst Carsten Andreassen, Højby
For et par år siden var jeg sammen med nogle tyske præstekolleger. Den ene fortalte, at han glædede sig til at komme hjem til sine KUL’ere, som viste sig at være en tysk ungdomslederuddannelse.
Det førte til en længere samtale om post-konfirmandarbejde. Han blev temmelig chokeret over, at en sådan arbejdsgren stort ikke findes i folkekirken. Vi har jo vænnet os til tanken om, at de unge ikke vil kirken, og så er det nemmest at lade dem være i fred. Min præstekollega fortalte, at de mange steder i Tyskland har en tilslutning på mellem 25 og 50 procent af en konfirmandårgang, som efter konfirmationen gennemfører en Kirkelig UngdomsLederuddannelse – kaldet KUL i Danmark – og sidenhen engagerer sig i børne- og ungdomsarbejdet i sognet.

Læs også Konfirmand links
Mine drømme
Jeg så straks for mig, hvad der ville ske i dansk kirkeliv, hvis blot vi kan fastholde bare 10 procent af en konfirmandårgang. Her i sognet har jeg i gennemsnit 50 konfirmander. I løbet af tre-fire år kunne jeg ad den vej måske samle 15-20 unge mennesker, som oven i købet har en lederuddannelse.
Nu da vi er kommet godt i gang, drømmer jeg endnu stærkere om, hvad det vil gøre ved vores menighedsliv i løbet af blot et par år. Jeg forestiller mig, hvordan vi om 10 år har engagerede menighedsrådsmedlemmer »fra egen stald«, som har erfaring med børne- og ungdomsarbejde, som er engagerede i forkyndende arbejde, og som kender meget til vore bedste kirkelige traditioner.
Lige nu har jeg syv KUL’ere, som jeg underviser i et valgfag på den ene af sognets skoler. De unge mennesker bliver dygtiggjort, så de får styrket fem kompetencer:

  1. Personlige kompetencer: De lærer sig selv bedre at kende
  2. Sociale kompetencer: De lærer noget om, hvad der sker i en (ungdoms)gruppe
  3. Spirituelle kompetencer: De lærer noget om forkyndelse, bøn, gudstjenesteliv, at lave andagter og fortælle bibelhistorier
  4. Pædagogiske kompetencer: De får en vis øvelse i at undervise og præsentere lege og mere seriøse programpunkter for andre
  5. Organisatoriske kompetencer: De lærer, hvordan de planlægger, så der kan komme for eksempel et godt ungdomsarbejde ud af deres bestræbelser

Vi startede efter sommerferien i 2014, og vi fortsætter frem til sommerferien.

Læs også: Blå mandag med konfirmander

Kommende assistenter
Disse unge KUL’ere er langt tættere på konfirmanderne, end jeg er som præst – både aldersmæssigt og tankemæssigt. Det er der mange fordele ved. Derfor har vi lavet en aftale om, at de efter sommerferien bliver konfirmandassistenter. Det kan lade sig gøre, fordi jeg har konfirmander om eftermiddagen.

KUL’erne bliver tilknyttet en lille, fast gruppe på ca. fem konfirmander, så der er to KUL’ere om hver minigruppe. De får så opgaver i tilknytning til denne lille konfirmandgruppe, som de kan magte og modnes ved. De tyske erfaringer viser, at samtalerne styrkes meget ved at koble veluddannede unge sammen med konfirmanderne.

Læs også konfirmandundervisning undersøgt af kommuner

Fakta
KUL eller Kirkelig UngdomsLederuddannelse er et nyt tiltag i Højby Sogn efter tysk forbillede. Pinselørdag gennemførtes det første kursus i, hvordan man kommer i gang med KUL. Interesserede, som ønsker at deltage i et senere kursus eller blot ønsker informationer om KUL, kan henvende sig til sognepræst Carsten Andreassen på caan@km.dk eller gå på Facebook og tilmelde sig gruppen KUL-kort.

Denne artikel er trykt i Stiftavisens sommernummer 2015

Læs også Konfirmand links