Freds- og forsoningsguds-tjeneste i Odense Domkirke den 20. august