Fredrikskyrkan vil imødegå tidens trussel – tomme kirker!

Fredrikskyrkan vil imødegå tidens trussel – tomme kirker!

Fredrikskyrkan er designet til at være en mere åben kirke, der favner unge og gamle

Drachmann arkitekter står bag Nordens mest ambitiøse kirkerestaurering

Drachmann arkitekter renoverer kirke i Sverige
Fredrikskyrkan udvendigt. Fredrikskyrkan i Karlskrona renoveret af Drachmann arkitekter. Foto: Jens Lindhe.

Med restaureringen af Fredrikskyrkan i Karlskrona har Ole og Amalie Drachmann sat en ny standard for modernisering af et kirkerum tilpasset nutidens individualiserede menneske.

Den gamle kirke er på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Men det gamle kirkerum er blevet nyfortolket. Nu kan mennesker søge ind i kirken alle døgnets timer alle årets dage. Det passer også i fin tråd med at troen i dag for mange er blevet individualiseret og passes ind efter behov.

Gør kirken til et sted, hvor både unge og gamle kan komme

”Fredrikskyrkan har været en fantastisk opgave for os, hvor vi har arbejdet med at udvikle kirken, så den igen trækker og får folk indenfor dørene. Dette mål kræver ikke nødvendigvis en stor og forkromet løsning som i Karlskrona. På baggrund af vores erfaringer vil jeg vove den påstand, at selv ved ganske få og enkle tiltag kan både store som små kirker i Danmark genaktiveres og bruges i langt større omfang end i dag. Det handler om at åbne kirken og gøre den til et sted, hvor både unge og gamle kan komme i uformelle rammer og finde indre ro efter behov. Så nytter det ikke, at kirken er kold, fuld af skimmelsvamp, dårligt indeklima og elendige toiletforhold, som det er tilfældet i mange danske kirker i dag,” siger Ole Drachmann.

Kirkerenovering åbner kirken døgnet rundt 

Fredrikskyrkan er en reception af 1200-tallets katolske kirkearkitektur, den er opført efter barokkens stilidealer, og senere indrettet efter 1900-tallets normer og værdier. Det liv, som leves i dag,  er dog markant anderledes. Drachmann Arkitekter har derfor med stor bevidsthed om kirkens indlejrede liturgi og dets kulturhistoriske kvaliteter gentænkt kirkerummet. Fokus har været at skabe nærværende og relevante rum, som møder og tager imod det enkelte menneske, hvor det er i livet.

Fleksible rum udfra brugerne ønsker

”Løsningen i Karlskrona er resultatet af et tæt samarbejde og dialog med både præster og menighedsråd, hvor der blev sat ord på deres ønsker og visioner. Vores opgave er at forstå tankerne og så omsætte det i praksis, så vision bliver til virkelighed,” siger Ole Drachmann

Rent praktisk har den historiske bygning undergået en gennemgribende konservering, som har genforstærket det oprindelige arkitektoniske udtryk. Samtidig er kirkens rum blevet transformeret, så der er skabt fleksible og multifunktionelle rum.

En arkitektonisk liturgi

Som et samlet arkitektoniske værk byder kirken nu det moderne menneske ind. Ad den nyrestaurerede hovedtrappe i vest, føres den besøgende op til kirkens dør. I gulvet på tærsklen til kirken mødes man af en pilgrimslabyrint. Et velkendt symbol i den kristne kirkekunst, vejen til Guds rige går gennem labyrinten. I dens midte ses et kors og en lille bronzemedalje med en rose. I forening er de symbol på den kristne tro og den himmelske kærlighed. I Korsets retning føres blikket fra labyrinten og ind i kirken mod døbefonten i midten af kirkerummet og videre op mod alteret i koret.

Arkitekturen understøtter på denne måde formidlingen af de to centrale sakramenter i den luthersk protestantiske tro, dåben og nadveren. Alteret er rykket frem i koret, for at betone nadveren som det fælles måltid. For at understøtte orienteringen mod alteret er altertavlen fra 1915 er blevet taget ned.

Når man træder ind i det nyindrettede kirkerum er det en fysisk bevægelse såvel som en åndelig orientering mod Gud.

Kirkebænkene er taget ud og der er skabt multifunktionelle rum 

Fredrikskyrkan renoveret af Drachmann arkitekter
Kirkepartner viser vej til renoveringer. Fredrikskyrkan renoveret af Drachmann arkitekter

Transformationen af Fredrikskyrkan betyder, at den nu kan huse alt lige fra de store liturgier i gudstjenesten, fordybelsen i andagten til menighedshusets aktiviteter. De nye fleksible og multifunktionelle rum i kirken er et bærende element i den nye indretning. Tilsammen er 80 m2 glaspartier og døre, blevet sandblæst med liturgiske symboler som udsmykning under kirkens pulpitur.  Udover at dette har skabt de ønskede arbejds- og fordybelsesrum er det et gedigent stykke kirkekunst som Drachmann Arkitekter har udført og som binder kirken sammen.

Ligeledes har man fået skabt nye funktionsmuligheder i kirkeskibet ved at tage kirkebænkene ud.

Der er altid en balancegang at foretage så indgribende ændringer i et kirkerum, uden at sammenhængen mellem liturgien og kirkerummets arkitektoniske værdier går tabt. For at bevare rummets orientering mod alteret har man, hvor kirkebænkene før stod lagt et massivt egetræsgulv. Ligeledes er der lagt messing lister i gulvet som markere de tidligere bænkkvarterer. I mødet med gulvets ølandssten fra 1915 kommunikerer trægulvet kirkens historie og forandringer, samtidig med at man rent praktisk med trægulvet har forbedret kirkeskibets akustik.

” Man skal ikke blot fjerne kirkebænkene for at gøre det, det skal altid være en velovervejet vurdering af rummets bærende kultur- og arkitekturhistoriske kvaliteter, hvor de historisk bærende elementer må vejes op imod funktion.” siger Ole Drachmann.

Ølandsstenene skærer som et bånd igennem egetræsgulvet og fortsætter samtidig linjen fra pilgrimslabyrinten ved kirkens indgang og op til alteret. Processionen er et vigtigt element i den svenske højmesse, og gulvet er ligeledes en måde at signalere, hvilken vej man, skal bevæge sig op gennem kirken.

Elevatoren rummer ligkøl, scene og opbevaringsrum

Moderne løsninger er tænkt ind i kirken. Manglende opbevaringsrum er etableret i en 30 m2 stor elevator mellem kirkerummet og krypten, placeret midt i korskæringen. Udover at være depotrum med plads til alle kirkens stole rummer elevatoren også et ligkøl. Elevatoren kan hæves op og anvendes som scene til korkoncerter og andre kirkelige aktiviteter. Scenens gulv består ydermere af seks kor-podier som individuelt kan justeres i forskellige højder.

Kirkerenovering åbner kirken døgnet rundt 

Et markant nytænkende kirkeprojekt i norden

I Fredrikskyrkan har Ole og Amalie Drachmann ikke blot skabt en moderne kirke med sit eget særegne arkitektoniske sprog som samtidig holder fast i den kirkelige teologi og liturgi. De har også skabt et af de mest interessante kirkeprojekter i Norden, som må forventes at komme til at danne forbillede for fremtidens kirker, der hvor kirken ønsker atter at gøre sig relevant i det moderne menneskes liv anno 2018.

Det er arkitekt Ole Drachmann, der blandt andet er kendt for genopbygningen af Christiansborgs Slotskirke, der sammen med datteren Amalie Drachmann,  har stået for den nænsomme restaurering af Fredrikskyrkan.

Fakta: Fredrikskyrkan, Karlskrona

Baggrund:

Fredrikskyrkan i Karlskrona i Sverige blev indviet i 1744. Den er tegnet af den svenske arkitekt Nicodemus Tessin d.y., og regnes i dag, som et af den klassiske romerske baroks fornemmeste monumenter i Sverige. Sammen med flådebyen Karlskrona har Fredrikskyrkan siden 1998 været optaget på UNESCOs Verdensarvsliste.

Bygherre: Svenska Kyrkan

Arkitekt: Drachmann Arkitekter

Type: Restaurering og transformation

År: 2014-2018

Status: Afsluttet

Pris: 110.000.000 SEK

Samarbejde:  Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S, Gade & Mortensen Akustik A/S og Studio Daniel Siim

Læs mere om projektet her:

Kirkepartner Drachman Arkitekter 

Projektbeskrivelse Drachmann Arkitekter

Fredrikskyrkans genindvielse palmesøndag. Reportage fra Svenska Kyrkan
Fredrikskyrkan film om renovering 2018