Church of Love er på vej ind i folkekirken


Biskop Tine Lindhardt har indstillet til kirkeministeren, at ministeren anerkender Church of Love som valgmenighed. 

Valgmenigheden bliver den første migrant-valgmenighed i Danmark. Nogle af menighedens medlemmer har i forvejen haft en kristen baggrund, andre har opsøgt og mødt kristendommen i Church of Love. 

”Jeg hilser valgmenigheden meget velkommen. Folkekirken er ikke alene for os, som er født og opvokset her i landet, men også for mennesker, som kommer hertil og som gerne vil være en del af folkekirken,” siger biskoppen.

Kirkeministeriet har den 11. september oplyst, at der stadig mangler et par formalia, for at valgmenigheden kan anerkendes. 

”De formalia tager jeg nu en snak med valgmenigheden om, og jeg håber og tror, at ministeren derefter anerkender Church of Love,” siger biskoppen. 

Kirkeministeriet har oplyst, at der ikke er noget til hinder for, at valgmenighedens præst, Massoud Fouroozandeh kan være både præst og formand for valgmenigheden.  Dog skal den foreslåede vedtægt ændres, så det fx fremgår, at anmodning om optagelse i valgmenigheden kan ske enten til præsten eller til bestyrelsen for valgmenigheden.
Denne afgørelse fra kirkeministeriet tager biskop Tine Lindhardt til efterretning. 

”Som jeg allerede skriver i min indstilling til ministeren, anser jeg ikke spørgsmålet om den sag som en hindring for mit tilsyn”, siger biskoppen. 

Desuden ønsker ministeriet oplyst, om vilkårene for at knytte den nye valgmenighed til Skt. Hans Sogn er aftalt mellem menighedsrådet i Skt. Hans Sogn og valgmenigheden. 

Valgmenigheden, som nu er på vej, er en konkret udmøntning af et 3 årigt landsdækkende migrantprojekt, som blev etableret med henblik på at skabe samarbejdsrum mellem folkekirken og migrantmenigheder i Danmark. 

http://www.fyensstift.dk/ – Seneste nyt