Oprør fra udkanten

Oprør fra udkanten

Finn Slumstrup
Finn Slumstrup

Kirkens Forum

kirkens fagmesse i Fredericia.

Lørdag d. 26. september 2015 kl. 11.00

”Den skandaløse skævvridning af Danmark må bringes til ophør. Det var grundbudskabet, da bevægelsen ”Oprør fra udkanten” blev stiftet af Viggo Mortensen og Finn Slumstrup på Ærø for et år siden. Siden har de sammen med mange andre kæmpet for, at hele problemstillingen om Udkantsdanmark kommer på den offentlige dagsorden. Det lykkedes at få ”udkanten” til at være et emne i valgkampen, og i disse måneder venter vi spændt på, hvordan den nye regering vil leve op til de løfter, der blev afgivet i valgkampen.

Men der er ikke tvivl om, at arbejdet for at standse skævvridningen under alle omstændigheder bliver en lang og sej kamp. Danmarks politiske system har udviklet sig til at være europamestre i centralisering. Det præger mangfoldige dele af samfundet. Men modbevægelsen er sat ind, og der skabes stadig mere ørenlyd for påstanden om, at centraliseringen og skævvridningen ikke er udtryk for ustoppelige markedskræfter, men er resultatet af politiske beslutninger.

En af de vigtigste samfundsopgaver i dag er at gengive det landlige Danmark den stolthed som en uundværlig del af samfundet, der burde være en selvfølge. Det kræver politisk handling – men det kræver først og fremmest aktiv medvirken og vilje til at præge udviklingen fra ”udkanten” selv.

Har kirken i den forbindelse en særlig rolle at spille? Har præster og menighedsråd særlige muligheder for at være med til at præge udviklingen? Og er de pågældende i så fald opmærksomme på mulighederne?

Disse og andre spørgsmål vil Finn Slumstrup tage op i debatten lørdag den 26. september på kirkens fagmesse i Fredericia.

Slumstrup er forfatter og foredragsholder samt blogger på Jyllands-Postens JP Medier.”