Ny religionspædagogisk tovholder

”Gode oplevelser, god undervisning og solid forkyndelse i barndom og ungdom betyder alt for ens videre kirkelige tilknytning.”
Sådan siger sognepræst i Susanne Haastrup Holst, der fra 1. februar og seks måneder frem er ansat på halv tid som tovholder for det religionspædagogiske arbejde i Fyens Stift.  

En af hendes første opgaver er arbejdet med skolekirketjenesterne, som nu er etableret i Sankt Knuds, Hjallese, Midtfyn, Fåborg, Nordfyns og Svenborg provstier. Det er vigtigt, at skolekirketjenesterne kan drage nytte af hinanden, og at de nyetablerede skoletjenester kommer godt for start. 

”Derfor laver vi en inspirationsdag først i maj, hvor vi skal høre om andre skoletjenesters erfaringer samt lave en vision og målsætning,” fortæller Susanne Holst. 

Ud over arbejdet med skoletjenesten vil tovholderfunktionen blandt andet bestå i at udarbejde konkrete læseplaner og forslag til minikonfirmandundervisning, som er blevet obligatorisk i alle sogne. Desuden skal der tilbydes kurser for præster. 
”Efter mange år med eksperimenter og nye tiltag i form af anderledes gudstjenester, synes jeg, at der er brug for at sætte mere fokus på højmessen, kirkeåret og sakramenterne. En solid teologisk undervisning kunne give god grobund for nogle nye religionspædagogiske tiltag i forhold til undervisning i disse emner” siger hun og slutter:

”Jeg glæder mig til at være med til at sætte dagordenen for det religionspædagogiske og til i  samarbejde med præsterne at få det bedste ud af alle de gode kræfter og tiltag, der allerede nu tages rundt omkring i sognene.”

Susannes Holsts job som ungdomspræst stilles i bero de seks måneder, hvor hun varetager tovholderfunktionen. Hun kan kontaktes påshho@km.dk 
http://www.fyensstift.dk/ – Seneste nyt