Medlem af folkekirken. Mange nye og få udmeldinger

Indmeldelser – Mange bliver medlem af folkekirken

Medlem i folkekirken ved barnedåb
Medlem i folkekirken ved barnedåb

Danmarks Statistik kan berette,  at folkekirken i 2013 fik 42.716 nye medlemmer. De fleste nye medlemmer er naturligt nok nyfødte nemlig 85 pct. Derefter kommer der mange nye medlemmer som 13-14 årige konfirmander (4 pct. af indmeldelserne) mens 6 pct. af de nye medlemmer er voksne over 18 år.

Udmeldelser er halveret 

Antallet af udmeldelser i folkekirken i 2013 svarer til knap 0,3 procent af folkekirkens samlede medlemsskare.

Det er blevet nemmere at melde sig ud af folkekirken, men udmeldelserne er næsten halveret viser  tal fra Danmarks Statistik.

Per 1. januar 2014 har folkekirken 4.413.825 medlemmer. Det svarer til 78,4 procent af den danske befolkning.