Kvindelige præster i Odense var pionerer

Kvindelige præster i Odense var pionerer

Kvindelige præster i Odense var pionerer

Kvindelige præster i Odense var de første i landet. Der blev skrevet kirkehistorie, da biskop Ølgaard i 1948 i Odense ordinerede de første kvindelige præster i Danmark.  Det bliver fejret i Odense ved et arrangement i Odense Domkirke den 28. april.

Kvindelige præster i Odense i 1948
Kvindelige præster i Odense i 1948

Program den 28. april 2018

09.30-10.15: Gudstjeneste v. sognepræst Sigrid Hougaard, Fredens sogn, Odense

10.15-10.30: Pause med ståkaffe i Skt. Knudsalen, Odense Domkirke

10.30-11.00: ”Der skal jo nogen til det værste” I 1948 forestod Fyns biskop Hans Øllgaard den først ordination af kvinder til præsteembede i den danske folkekirke i Odense Domkirke. Forud var gået årtiers diskussion af både teologisk, kirkepolitisk og ligestillingspolitisk art. Biskop Øllgaard kom med ovenstående lakoniske bemærkning i den anledning.

v. lektor Marianne Rasmussen, medforfatter til bogen ”Se min kjole”, 1998.

11.05-12.00 ”Betyder år 1948 noget i kirkehistorien og Danmarkshistorien? Hvordan har kvinders adgang til præsteembedet præget folkekirken og forholdet mellem kirke og samfund? ”

Samtale mellem biskop Marianne Gaarden, Lolland-Falsters stift, og biskop Marianne Christiansen, Haderslevs stift. Moderator: biskop Tine Lindhardt, Fyns stift.

12.05-12.35 ”Salmer efter 1948: Kvindelige salmedigtere”. Med udgangspunkt i egne salmer overvejer foredragsholderen, om der er sket en ændring og en fornyelse af ord, klang og teologi

v. salmedigter og teolog Lisbeth Smedegaard Andersen

12.35-12.45 Afrunding

Læs artikeler på Fyens Stifts hjemmeside.

Kilde: Fyens Stift Læs mere Det kom ikke af sig selv

Der skal jo nogen til det værste

Af Jonny Wøllekær, Arkivar, ph.d, Stadsarkivet i Odense.

Den 28. april 1948 skrev Odense verdenshistorie. Byen var centrum for en af de mest afgørende kirkehistoriske og kirkepolitiske begivenheder i nyere tid. Den dag brød tre kvinder og en modig biskop mændenes monopol på ”kjolen” i Guds hus. Forud var gået en voldsom kamp og en til tider barsk strid.

Kvindefrigørelsen havde i Danmark sit udgangspunkt i slutningen af 1800-tallet, og da Rigsdagen omkring 1920 diskuteredes kvinders ret til statsembeder, var der ikke noget flertal for at tillade kvindelige præster i folkekirken, selv om en kendt københavnsk præst, Oscar Geismar, satte tingene på spidsen med ordene: ”Ringere end vi kan de ikke godt blive”.

Den første kvinde havde fået teologisk embedseksamen i 1916. Efterhånden blev de flere, men kunne stadig ikke få en kirkelig ordination, som gav dem ret til at forvalte sakramenterne. Fra 1929 blev cand.theol. Ruth Vermehren dog ulønnet medhjælp og vikar for præsten ved Vestre Fængsles kvindeafdeling i København, men vejen til et egentligt embede var lukket.

Kilde: Fyens Stift. Læs mere Det kom ikke af sig selv