Kirkeordfører: Frihed må ikke blive til selvtilstrækkelighed

Kirkeordfører: Frihed må ikke blive til selvtilstrækkelighed

Frihed er en af samfundets bærende værdier, men i takt med, at individet er kommet i centrum, har vi glemt, at en af de vigtigste forudsætninger for den enkeltes frihed er fællesskabet, mener Trine Torp, kirkeordfører for SF

Individualisme, præstations- og konkurrencesamfund – kært barn har mange navne, og det samme gælder den tidsånd og det samfund, vi i dag lever i. Selvtilstrækkeligheden er imidlertid ved at kamme over, mener Trine Torp, der er folketingsmedlem for SF, kirkeordfører og medlem af kirkeudvalget.

Hun forholder sig til søndagens bibeltekst, hvor Johannes Døberen møder en gruppe præster og levitter, som er sendt ud for at finde ud af, hvem han er.

”Teksten handler om at kunne tage imod det, der kommer, med åbenhed og nysgerrighed. Det vil sige at være åben over for nye måder at se verden og livet på. Vi kan vælge at møde det nye og fremmede med bekymring og utryghed, men Johannes fremhæver værdier som kærlighed, barmhjertighed, åbenhed og frihed,” forklarer Trine Torp.

Over for den nysgerrige forsamling kunne det være fristende for Johannes at sætte sig selv op på en piedestal. I stedet præsenterer han sig selv som ”en, der råber i ørkenen: Jævn Herrens vej!”, og om hans relation til Jesus siger han, at ”hans skorem er jeg ikke værdig til at løse”.

”Det kan være vigtigere at bane vejen for den anden frem for at

Published at Fri, 16 Dec 2016 23:00:00 +0000