Kirke inviterer imam til at tale ved pinsegudstjeneste