Folkekirkens Ungdomskor 50 års jubilæum

Folkekirkens Ungdomskor opfordrer til markering af korets jubilæum

 Folkekirkens Ungdomskor inviterer til stor fælles markering af korets jubilæum. Forberedelserne vil fylde året.

I kor med alle engle synges Allehelgens søndag

Folkekirkens Ungdomskor opfordrer medlemmerne til at markere korets 50 års jubilæum ved at anvende Jubilæumsværket ”I kor med alle engle” ved gudstjenesten Allehelgens søndag eller ved særskilte gudstjenester/koncerter.

Læs mere her.

Folkekirkens Ungdomskor blev stiftet i november 1968

FUKS jubilæum falder d. 11.11. 2018 – en dato, som man i de Sønderjyske egne også er optaget af, da det
er datoen for 100-året for fredsslutningen efter 1. verdenskrig.
FUK blev stiftet d. 11.11. 1968 og er i dag landets største kororganisation, med ca. 12.000 aktive korsangere
i hele landet – børn, unge og voksne.

50-års jubilæet

I år markeres 50-års-jubilæet med udgivelse af jubilæums-værket, ’I kor med alle engle’, et Allehelgenskorværk,
komponeret af Jakob Stevns-Lorentzen, med tekst af Lisbeth Smedegaard Andersen. Værket er en
gennemskrevet liturgi med salmer, satser og læsninger, der passer til en ca. 45 minutters Allehelgensgudstjeneste.
Men det kan også deles op og bruges på forskellig måde, f.eks. med enkelt-satser i en
gudstjeneste, alt efter korets niveau og de lokale forhold. Tekst og musik har appel til både børn og voksne,
og rummer både glæde og sorg og håb, og frem for alt glæden ved at synge.

I kor med alle engle

Ved FUK-Årsmødet i marts medvirker Jakob Stevns-Lorentzen med præsentation og gennemgang af ’I kor
med alle engle’. Så her er mulighed for at stifte bekendtskab med det nye værk.
Alle FUK-medlemmer opfordres til at markere jubilæet ved at anvende Jubilæumsværket ”I kor med alle
engle” eller dele af det, enten ved gudstjenesten Allehelgens søndag eller ved særskilte
gudstjenester/koncerter.

Landsstævne skal øve jubilæumsværket ‘I kor med alle engle’

FUK’s Landsstævne i efterårsferien kommer til at kredse omkring Jubilæumsværket, der indstuderes og
opføres ved en festgudstjeneste i Københavns Domkirke i forbindelse med Landsstævnet. Så deltagelse i
Landsstævnet kan på den måde også blive en forberedelse til lokale jubilæumsgudstjenester.
FUK’s lokale kredse arrangerer jubilæums-korstævner i efteråret, hvor dele af Jubilæums-værket også vil
komme i brug.
Hvis korledere rundt om i landet har lyst og overskud, ville det være herligt med nogle ’Kom og syng i
kor’-arrangementer lokalt i jubilæumsperioden – for både børn, unge og voksne – så folk kan opleve, hvad
korsang betyder. Man kan evt. gå sammen med nabosognet eller arrangere noget fælles i provstiet med fokus
på korsangen – og dermed tage del i jubilæumsfejringen, skriver FUK.

Børn skal kende julesalmer