Allehelgensdag har overhalet pinse

Når de fynske kirker holder Allehelgensgudstjeneste søndag den 2. november, er der mange steder fulde kirker. Allehelgensdag er blevet ligeså ”stor” en helligdag som påske, og der kommer flere i kirke på Allehelgenssøndag end der gør pinsedag.

I 2013 var der mere end 7000 mennesker til Allehelgensgudstjeneste på Fyn. Det svarer til antallet af kirkegængere påskedag, og er 2000 flere end pinsedag.

Allehelgensdag har fra gammel tid af været en dag, hvor man stopper op og mindes sine afdøde. Det er en gudstjeneste, hvor man har mulighed for at udtrykke sin sorg, og for at knytte et ritual til sorgen over at have mistet en person man holdt af.

Mange sogne sender invitationer ud til pårørende til Allehelgensgudstjenesten, hvor navnene på de afdøde i sognet læses op. Det gælder blandt andet Paarup Kirke, hvor der sidste år var 231 personer i kirke Allehelgenssøndag.

– Det er en dag med mange tårer og mange smil. Det er som en udånding – højtideligt og stemningsfuldt, 
siger sognepræst Anja Damkjær True.

– Ved denne gudstjeneste understeges samhørigheden mellem de levende og døde, og vi kan hver især tænke på dem, vi har mistet. Opstandelsesberetningen bliver læst op, og den giver de efterladte håb. 
Samspillet mellem fællessang, musik og korsang sætter en højtidelig men også en eftertænksom stemning, fortsætter hun.

Efter eftermiddagsgudstjenesten i Paarup er der mulighed for at få et ”stormlys” i våbenhuset til at sætte på graven, og sognets tre præster står derefter til rådighed med kaffe og en snak med dem, der ønsker det.

Yderligere oplysninger:

Se mere om Allehelgensdag  – klik 
her 
Læs pressemeddelelse – klik her 
http://www.fyensstift.dk/ – Seneste nyt