dagens vers 29. april 2017

Se, den overmodige er uden retskaffenhed, men den retfærdige skal leve i tro. - Habakkuks Bog 2,4 www.bibelselskabet.dk Bibelselskabet
Read more
  • 0

dagens vers 28. april 2017

Jeg spejder efter Herren, jeg venter på min frelses Gud. Min Gud vil høre mig! - Mikas Bog 7,7 www.bibelselskabet.dk Bibelselskabet
Read more
  • 0

dagens vers 27. april 2017

Alle folkeslag vandrer i hver sin guds navn, men vi vil vandre i Herren vor Guds navn for evigt og altid. - Mikas Bog 4,5 www.bibelselskabet.dk Bibelselskabet
Read more
  • 0

dagens vers 25. april 2017

De skal smede deres sværd om til plovjern og deres spyd til vingårdsknive. - Mikas Bog 4,3 www.bibelselskabet.dk Bibelselskabet
Read more
  • 0

dagens vers 24. april 2017

Men du, Herre min Gud, løftede mig op fra graven. Da mit liv var ved at ebbe ud, huskede jeg på Herren - Jonas′ Bog 2,7-8 www.bibelselskabet.dk Bibelselskabet
Read more
  • 0

dagens vers 23. april 2017

Sønderriv jeres hjerte og ikke jeres klæder, vend om til Herren jeres Gud! For han er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rig på troskab - Joels Bog 2,13 www.bibelselskabet.dk Bibelselskabet
Read more
  • 0

dagens vers 20. april 2017

Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. - Jeremias′ Bog 31,33 www.bibelselskabet.dk Bibelselskabet
Read more
  • 0

dagens vers 19. april 2017

Hør Herrens ord, I folkeslag, forkynd på de fjerne øer, og sig: Han, som spredte Israel, samler dem, han vogter dem som hyrden sin hjord. - Jeremias′ Bog 31,10 www.bibelselskabet.dk Bibelselskabet
Read more
  • 0