Loading Kort

Ingen resultater fundet

Poster og hverv i menighedsråd er Formand, næstformand, kirkeværge, kasserer, kontaktperson og sekretær. Herudover har menighedsråd flere udvalg, der kan vælge en udvalgsformand