Loading Kort

Ingen resultater fundet

Organist er stillingsbetegnelsen for den kirkemusiker, der spiller på kirkens hovedinstrument kirkeorglet eller bare orglet. Organister kan have forskellige uddannelsesniveauer. Organister med den længste uddannelse, kirkemusikalsk kandidateksamen, kaldes en DOKS-organist. Der er også PO organister og nogle uden egentlig formel uddannelse. Læs mere om Folkekirkens personale