Loading Kort

Ingen resultater fundet

Udstyr til begravelser fra kirke og kapel

Katafalk, kisteløfter,

Hvem har ansvaret for kistebæring?

Pladsmangel på kapeller – reol til kister