Loading Kort

Ingen resultater fundet

Ansættelse af medarbejdere er menighedsrådets ansvar og opgave som arbejdsgiver. Det kræver professionel viden og håndtering at ansætte og rekruttere nye medarbejdere.

Før stillingen slås op, skal den være klart defineret. Ansættelsessamtale og evaluering skal være professionel.

Det kan blive dyrt at slække på de professionelle krav. Måske skal menighedsrådet søge professionel hjælp af f.eks. en kirkekonsulent.

Folkekirkens personale

Kirkeministeriets hjemmeside har relevante informationer omkring løn,ansættelse, arbejdsmiljø og uddannelse på denne side.