Usikre gravsten

Kathrine Arenstorff , arbejdsmiljø Miljøhuset
Kathrine Arenstorff, Miljøhuset

Usikre gravsten og påbud fra Arbejdstilsynet

Kathrine Arenstorff , arbejdsmiljø Miljøhuset
Kathrine Arenstorff, Miljøhuset

af Kathrine Arenstorff,  Miljøhuset

Usikre gravsten har været genstand for en bred diskussion i Folkekirkens regi fra midt 2016. Nu er de første påbud givet.  Udgangspunktet var en tragisk dødsulykke på en Københavnsk kirkegård i 2016, men siden har der været endog meget alvorlige arbejdsulykker, hvor usikre gravsten har været en medvirkende årsag til ulykker. I det sidst afgivne påbud peger Arbejdstilsynet på, at arbejdet skal planlægges, så det kan udføres fuldt forsvarligt. For Folkekirkens og kommunernes kirkegårde betyder det, at menighedsrådet og kirkegårdsbestyrelserne har et ansvar for at planlægningen bliver udført, og der skal tages action, når der er sten, der er usikre. Miljøhuset som den eneste arbejdsmiljørådgivning sammensat en APV model for usikre gravsten, så mange af vores kunder er godt i gang, og I er velkomne til at kontakte os. Hos Miljøhusets nye og vores faste kunder laver vi denne apv ved det kommende besøg.

Som den eneste arbejdsmiljørådgiver, har Miljøhuset udviklet en vejledning efter samråd med flere af vores kunder (kontaktpersonener, gravere, kirkegårdsledere, en provst og stenhuggere). Den er p.t. lagt ud på vores FB side ”Miljøhuset Vejle”.

 

Ulykker med stiger

Stiger og løfteudstyr er skyld i mest fravær ved arbejdsulykker med tekniske hjælpemidler. Det fremgår af en ny undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Arbejdstilsynet. Undersøgelsen viser samtidig, at tekniske hjælpemidler er skyld i hver femte arbejdsulykke. I 2015 var der anmeldt mere end 8.000 arbejdsulykker, hvor der har været tekniske hjælpemidler involveret. Heraf var ca. 20 pct. registeret som alvorlige arbejdsulykker, dvs. ulykker der medfører en uarbejdsdygtighed på mindst 21 dage.

Husk at Miljøhuset tjekker jeres hjælpemidler ved vores årlige besøg. Hjælpemidler med hydraulik, spil og hejs skal efterses af en særlig sagkyndig, som I skal lave en eftersynsaftale med.

Psykisk arbejdsmiljø

Når en arbejdsplads er plaget af stress blandt medarbejderne eller arbejdsulykker, er det ikke bare en menneskelig tragedie for dem, det går ud over, det påvirker også kollegerne og koster arbejdspladsen rigtig mange penge. At få sat kroner og øre på de afledte omkostninger og vise, hvilke sammenhænge, der er mellem arbejdsmiljø, fravær og omkostninger, er en øjenåbner for mange, fortæller Per Tybjerg Aldrich, der har stået i spidsen for et forsknings- og udviklingsprojekt fra Cowi.  Det kommer bag på de fleste, hvor meget dårligt arbejdsmiljø egentlig koster en arbejdsplads. For eksempel hvor mange timer, der går med at holde møder i forbindelse med sygefravær eller sætte vikarer ind i arbejdet. Mange steder har man slet ikke et overblik over, hvad det koster. Se mere her: Arbejdsmiljøviden

Miljøhusets opfordring er, at I skal arbejde med psykisk arbejdsmiljø og trivsel, før det går dårligt. Den indsats betaler sig. Tag dialogen. Kontakt gerne Miljøhuset, hvis I mangler inspiration og hjælp til at starte op.

 

About Kathrine Arenstorff 2 Articles

Kathrine Arenstorff, der blandt andet har arbejdet som uddannelseskonsulent i Arbejdsmarkedsstyrelsen og igennem arbejdet med opbygning AMU kurser også fik fokus på sikkerheden.

Kathrine har taget 5 års kommunikations-og trivselsuddannelse og har også været ansat i 2 forskellige ministerier, hospitalsvæsnet m.m. og har der arbejdet med virksomhedskulturer med fokus på de rammer og muligheder, det giver.

Hun har gennem egen konsulentvirksomhed siden 2005 bred erfaring med arbejdsmiljøforhold – fx APV, ergonomi, psykisk arbejdsmiljø, konflikthåndtering, stress m.m.

Kathrine har undervist for DA på den lovpligtige uddannelse siden 2006. Hun har samarbejdet med Miljøhuset siden 2006 og er blevet fast tilknyttet fra 2013.