Menighedsrådsvalg 2020
Menighedsråd

Menighedsrådsvalg 2020

Menighedsrådsvalg 2020 foregår ved at menighedsrådene bliver valgt på en valgforsamling. Her bliver kandidater opstillet og valgt. Først afholder menighedsrådet et orienteringsmøde. Begge møder er offentlige og alle er velkomne. Menighedsrådsvalg 2020 datoer Valgdatoen er […]