Kvindelige præster i Odense var pionerer

Kvindelige præster i Odense var pionerer

Kvindelige præster i Odense var de første i landet. Der blev skrevet kirkehistorie, da biskop Ølgaard i 1948 i Odense ordinerede de første kvindelige præster i Danmark.  Det bliver fejret i Odense ved et arrangement i Odense Domkirke den 28. april.

Kvindelige præster i Odense i 1948
Kvindelige præster i Odense i 1948

Program den 28. april 2018

09.30-10.15: Gudstjeneste v. sognepræst Sigrid Hougaard, Fredens sogn, Odense

10.15-10.30: Pause med ståkaffe i Skt. Knudsalen, Odense Domkirke

10.30-11.00: ”Der skal jo nogen til det værste” I 1948 forestod Fyns biskop Hans Øllgaard den først ordination af kvinder til præsteembede i den danske folkekirke i Odense Domkirke. Forud var gået årtiers diskussion af både teologisk, kirkepolitisk og ligestillingspolitisk art. Biskop Øllgaard kom med ovenstående lakoniske bemærkning i den anledning.

v. lektor Marianne Rasmussen, medforfatter til bogen ”Se min kjole”, 1998.

11.05-12.00 ”Betyder år 1948 noget i kirkehistorien og Danmarkshistorien? Hvordan har kvinders adgang til præsteembedet præget folkekirken og forholdet mellem kirke og samfund? ”

Samtale mellem biskop Marianne Gaarden, Lolland-Falsters stift, og biskop Marianne Christiansen, Haderslevs stift. Moderator: biskop Tine Lindhardt, Fyns stift.

12.05-12.35 ”Salmer efter 1948: Kvindelige salmedigtere”. Med udgangspunkt i egne salmer overvejer foredragsholderen, om der er sket en ændring og en fornyelse af ord, klang og teologi

v. salmedigter og teolog Lisbeth Smedegaard Andersen

12.35-12.45 Afrunding

Kilde: Fyens Stift Læs mere Det kom ikke af sig selv

About Carsten Dybkjær 654 Articles
Jeg har arbejdet som præst i 25 år. Samtidigt har jeg arbejdet med kommunikation. Min nysgerrighed for medier har jeg fået besvaret med en tillægsuddannelse i journalistik, diverse IT uddannelser, samt masterclass i kommunikation.